Forsidebillede 2

Vores arbejde

Forskning, aktivitetstilbud og legatvirksomhed er bærerende elementer i Elsass Fondens virke  

Elsass Fonden er en proaktiv fond. Vi støtter mennesker og projekter med legatmidler, men vi praktiserer også forskning, undervisning og udbud af kurser og aktiviteter. Vi bestræber os på at være på forkant med nyeste viden om cerebral parese (CP). Og vi arbejder fokuseret på at omsætte viden til praktiske hverdagsværktøjer - til gavn for familier såvel som fagpersoner. 

Alle vores aktiviteter er tilrettelagt ud fra ambitionen om at øge livskvaliteten for mennesker med cerebral parese. Derfor har vi tilbud til alle aldersgrupper og funktionsniveauer, samtidig med vi arbejder tæt sammen med specialister uden for fonden - både i det private og det offentlige.

Vi har hovedsæde i Charlottenlund og et team med base i Kolding. Gennem samarbejdsprojekter med kommuner, kurser og andre typer af aktiviteter kommer vi rundt i hele landet.

På forskningsområdet samarbejder vi både nationalt og internationalt. 

Tre kerneområder

Fondens virksomhed er hovedsageligt fordelt på følgende områder:

Legater

Gennem legatvirksomheden yder vi økonomisk støtte til store og små CP-relaterede projekter, bl.a. inden for forskning, kultur, sport og idræt. Vi støtter også det enkelte menneske med CP direkte - dog kun i Danmark. Årligt uddeler vi omkring 750 legater i alt. 

Forskning

Elsass Fonden forsker og udvikler viden og metoder inden for CP-området. Det sker i tæt samarbejde med Københavns Universitet – men også øvrige nationale og internationale forskergrupper. Vores forskning spænder bredt fra eksempelvis det neurovidenskabelige, psykologiske, ernæringsmæssige og velfærdsteknologiske område.

Fonden støtter desuden ekstern forskning med fokus på cerebral parese.

Aktiviteter

Vores praksis- og innovationsafdeling er sammensat af fysioterapeuter, ergoterapeuter, idrætsuddannede og psykologer. Tilsammen udgør de den vigtige enhed, som i samspil med forskningsafdelingen sørger for at viden bliver omsat til praktiske indsatser, der gør en reel, mærkbar forskel for mennesker med CP.

Vores praksisafdeling står for kommunale samarbejdsprojekter samt kursus- og aktivitetstilbud for mennesker med CP, pårørende og fagpersoner. 

 

Elsass Eegnet 0414

Vi samarbejder med Danmarks - og verdens - førende forskere på CP-området i forsøget på altid at være forkant med nyeste viden.


Andre vigtige indsatsområder

Årligt anvender fonden omkring 75 mio. kr. på CP-området i alt. De inkluderer en række øvrige særlige indsatsområder og større samarbejdsprojekter. Herunder har vi listet et udpluk af de væsentligste.

Boligudlejning

Elsass Fonden driver en udlejningsejendom på Østerbro i København, som fortrinsvis lejes ud til mennesker med cerebral parese. Ambitionen er at give unge mennesker med CP mulighed for at få en god, tryg og selvstændig start på voksenlivet samt mulighed for at indgå i sociale fællesskaber med andre.

Det åbne Boligfællesskab

I samarbejde med RealDania, Lejerbo og Bevica Fonden er Elsass Fonden en aktiv part i udviklingen af nyt socialt boligprojekt, der skal danne grundlag for skabelsen af nye fællesskaber mellem mennesker med og uden handicap. Projektgruppen arbejder for at få byggeriet etableret i Kolding. 

Parasport-sponsorat

I 2017 indgik Elsass Fonden og Parasport Danmark en fireårig aftale, som gør fonden til én af tre hovedsponsorer for dansk parasport frem mod PL i Tokyo 2020.

CP-Center på BørneRiget

Rigshospitalet er i færd med at udvikle Danmarks bedste og mest specialiserede børnehospital. Et hospital i verdensklasse, lyder ambitionen. Elsass Fonden støtter tilblivelsen af et Center for CP som en del af det ny BørneRiget og er aktivt involveret i såvel form og indhold for centeret. BørneRiget forventes færdigt i 2025. 

Masteruddannelse i Neurorehabilitering

Samarbejdet mellem Elsass Fonden og Københavns Universitet har muliggjort, at studerende for første gang nogensinde kan tilmelde sig en masteruddannelse i neurorehabilitering i 2020. En uddannelse med fokus på at overføre nyeste viden om hjernen til praksis samt at styrke samarbejdet på tværs af faggrupper, der arbejder med neurorehabilitering.  

Mitii - krop- og hjernetræning

Træningskonceptet Mitii er udviklet af Elsass Fonden i samarbejde med førende internationale forskere. Mitii-træning styrker dannelsen af netværk i hjernen. Det medfører, at man får lettere ved at lære nyt og bliver hurtigere til det, man kan i forvejen. 

Ønsker du et træningsforløb med Mitii, og har du cerebral parese, kan du søge Elsass Fonden om støtte her.

BrainDrops-kosttilskud

Elsass Fonden har leveret viden og forskning i forbindelse med udviklingen af kosttilskuddet BrainDrops. Kosttilskuddet er målrettet mennesker med CP og udviklet i samarbejde med Apotekernes A.m.b.a. Man kan søge Elsass Fonden om legatstøtte til køb af BrainDrops. Læs mere om kosttilskuddet på braindrops.dk.

Voksenhabilitering i Hammel

Regionshospitalet Hammel Neurocenter i Midtjylland er ved at udvikle Danmarks første habiliteringstilbud for voksne med cerebral parese. Det sker i samarbejde med Elsass Fonden, som også finansierer projektet.

Læs også...

Helene Elsass Prisen 2023 Gruppe TA 9545

Hvem arbejder i fonden?

I Elsass Fonden er vi bredt sammensat på tværs af forskellige fagligheder. Se, hvem vi er, her.  

Læs mere ›
Huset

Hvad er Elsass Fonden?

Elsass Fonden er en privat fond, som arbejder for at øge livskvaliteten for mennesker med cerebral parese (CP) og deres pårørende.

Læs mere ›

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Lær nyt. Bliv klogere på CP – og få indblik i det spændende arbejde, der foregår i Elsass Fonden og i de mange projekter, vi støtter.

TILMELD ›