BørneRiget som arkitekttegning

Nyt stort CP-Center på vej

Elsass Fonden donerer tocifret millionbeløb til nyt nationalt Center for cerebral parese

Fra og med 2025 får forskning og behandling af cerebral parese (CP) i Danmark et markant løft. BørneRiget på Rigshospitalet står til den tid færdigt – et spritnyt hospital for de yngste, som også kommer til at indeholde et nyetableret Center for cerebral parese. Det sker som følge af en donation fra Elsass Fonden på 23 ½ mio.

Donationen skal være med til at virkeliggøre visionen med BørneRiget: at skabe et hospital i verdensklasse for børn, unge, fødende og deres familier samt styrke samspillet mellem forskning og behandling til fordel for patienterne.

Elsass Fonden ønsker med donationen at etablere et Center for cerebral parese, der lever op til BørneRigets ambition om at være nationalt og internationalt på højeste niveau.

Sikrer tidlig behandling

CP er den hyppigste årsag til fysisk handicap hos børn, forårsaget af hjerneskade.

Nyere forskning viser, at hjernens udvikling kan påvirkes positivt inden for både motoriske, perceptuelle, kognitive og emotionelle udviklingsforstyrrelser. Det sker ved at sætte den rigtige behandling i gang tidligst muligt og inddrage den rette viden og tværfaglige ekspertise.

– Vi håber, at donationen vil være med til at skabe en større oplevelse af tryghed, kontinuitet og kvalitet i behandlingen for den enkelte patient, forklarer Peter Lindegaard, adm. direktør i Elsass Fonden.

Udstyr og faciliteter i topkvalitet

Donationen inkluderer også en ny ’silent MR-skanner for børn’, som kan skanne med en lavere stråledosis og med hurtigere skanningstider. En scanner, der skal stå til rådighed for alle børn med CP.

Ønsket er at skabe grundlag for et stærkt og åbent samarbejde på tværs af nationale som internationale institutioner, der arbejder med CP. Ambitionen er også at skabe størst mulig sammenhæng mellem Center for cerebral parese på Rigshospitalet og forskning på Københavns Universitet og i Elsass Fonden.

Resten af donationen skal blandt andet bruges til at bygge to ambulatorier, et undervisningsrum og træningsfaciliteter samt at sikre forskning på området med ansættelse af en professor og ph.d.-studerende.

 

Arkitekttegning af BørneRiget indefra.

Arkitekttegning af BørneRiget indefra.

Forskel for livet

Med det nye BørneRiget indføres et paradigmeskift i patientforløbet til stor gavn for CP-patienterne. Ambitionen er, at Center for Cerebral Parese skal træde til på tre tidspunkter i livet for alle børn med CP i Danmark.

1. Diagnosetidspunktet: Centret står for specialudredning og endelig diagnose af CP. Herefter lægges program for videre behandling på lokalt hospital og kommune.

2. Overgang til skole: Teenageårene. Centeret hjælper med at foregribe de problemstillinger, der opstår i relation til skolegang.

3. Overgang til voksenlivet. Centeret støtter den voksne i overgangen til voksenlivet, hvor muligt.

Med ca. 150 nye tilfælde af CP hvert år kan centret forventes at have ca. 400 konsultationer årligt.

Behandling af CP kræver en højt specialiseret indsats af et tværdisciplinært team af læger, psykologer og terapeuter, der både er uddannet inden for CP og har tilstrækkelig praktisk erfaring med diagnosegruppen.

CP adskiller sig fra andre hjerneskader ved i 9 ud af 10 tilfælde at være medfødt og dermed en skade for livet.

Af hensyn til kontinuitet i behandlingen og udnyttelse af viden og ekspertise fra voksenneurologi-området, er det tvingende nødvendigt, at centret placeres på et hospital med betydelig ekspertise inden for voksenneurologien. Derfor faldt valget på Rigshospitalet.

Et fast holdepunkt

Det er Elsass Fonden og Rigshospitalets ønske, at det nye center vil øge opmærksomheden omkring CP i den brede befolkning og blandt politikere.

– Det er et gennemgående problem, at familier med CP må henvende sig til mange forskellige instanser og bliver henvist til mange forskellige klinikker, læger og terapeuter – også inden for det enkelte hospital. Et samlet center vil sikre, at alle personer med CP i Danmark vil have et fast referencepunkt, og at den enkelte patient på hospitalet vil have et sted – og kun et sted – at henvende sig, fortæller Elsass Fondens administrerende direktør Peter Lindegaard om bevillingen.

Og netop ønsket om at det er eksperterne, der kommer til patienten frem for omvendt, er et af de bærende principper for det nye BørneRiget, fortæller projektdirektør Bent Ottesen, der understreger, at det vil kunne skabe helt nye muligheder for hurtig diagnosticering og målrettet behandling.

En enestående mulighed

På Rigshospitalet er hospitalsdirektør Per Christiansen meget taknemmelig for donationen.

– Med BørneRiget er det vores vision at skabe en hospitalsbygning for børn, unge, fødende og deres familier i verdensklasse og samtidig styrke samspillet mellem forskning og behandling til fordel for patienterne. Samarbejdet med Elsass Fonden giver os en enestående mulighed for at realisere dette på et så vigtigt område som CP, fortæller Per Christiansen, der glæder sig til samarbejdet med Elsass Fonden.

Regionsrådsformand i Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen (S) glæder sig også over den generøse donation fra Elsass Fonden.

– Det er vores vision i Region Hovedstaden at skabe et mere menneskeligt sundhedsvæsen, hvor patienterne og deres pårørende får det bedst mulige forløb. Dét bliver endnu mere opnåeligt for børn med CP og deres familier nu, hvor vi får nu mulighed for at samle både behandling og forskning i ét center, der så bliver udgangspunktet for al behandling af det enkelte barn. Det vil forhåbentlig give familierne mere tryghed og en oplevelse af et sammenhængende forløb, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen.

Læs også...

Panum 20

Ekstern forskning

Elsass Fonden støtter ekstern forskning inden for CP-området.

Læs mere ›
Panum 5 (1)

Forskning og udvikling

Elsass Fondens forskning er forankret i diagnosen cerebral parese. Den danner fundament for alle vores indsatser. Og vi har mange forskellige projekter i gang.

Læs mere ›

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Lær nyt. Bliv klogere på CP – og få indblik i det spændende arbejde, der foregår i Elsass Fonden og i de mange projekter, vi støtter.

TILMELD ›