BørneRiget set indefra som arkitekttegning

Tværfagligt professorteam skal styrke den danske CP-indsats

Christina Høi-Hansen og Jakob Lorentzen er nyudnævnte professorer i pædiatri med særligt fokus på cerebral parese (CP). De skal styrke indsatsen for børn og unge med diagnosen i et nyt tværfagligt samarbejde i en ny CP-klinik i BørneRiget.

De to nye professorer Christina Høi-Hansen og Jakob Lorentzen skal fremover sammen stå i spidsen for at styrke og videreudvikle indsatsen for børn og unge med cerebral parese (CP) i et tæt samarbejde mellem Rigshospitalet, Københavns Universitet og Elsass Fonden.

Arbejdet vil blive forankret i en CP-klinik i BørneRiget, som Elsass Fonden var med til at virkeliggøre gennem en donation i 2017

Begge professorer bliver tilknyttet både Københavns Universitet og Rigshospitalet og skal være med til at samle forskning og viden på området til gavn for både behandling og videreudvikling af den danske indsats på området. Alt sammen i tæt samarbejde med alle de aktører, der er involveret i behandlingen af personer med CP i Danmark.

En milepæl er nået

Professoraterne er gjort mulige ved hjælp af midler fra begge institutioner og Elsass Fonden.

For adm. direktør i Elsass Fonden, Peter Lindegaard er det en vigtig milepæl, at der nu er sat navne på teamet, som skal lede indsatsen på den kommende CP-klinik.

"Med de nyudnævnte professorer, får vi sat et kompetent makkerpar i spidsen for den danske CP-indsats. Det er ikke blot vigtigt for alle de involverede parter – det har helt afgørende betydning for kvaliteten af den behandling, man i fremtiden mødes af som barn eller ung med CP i Danmark. Og så er det en indsats, vi ser frem til fortsat at understøtte forskningsmæssigt i fonden," påpeger Peter Lindegaard.

Børnene skal findes tidligere


Hvert år fødes ca. 130 børn med cerebral parese. CP er den hyppigste årsag til handicap hos børn. I mange tilfælde opstår skaden på hjernen i fostertilstanden eller ved fødslen pga. bl.a. manglende ilt, men den kan også opstå pga. infektioner eller blodpropper i hjernen.

Heldigvis er der gode muligheder for at mindske følgerne, hvis man sætter ind med den rette tværfaglige behandling så tidligt som muligt. Og jo tidligere børnene bliver diagnosticeret og kan få hjælp, desto bedre chance er der for, at de kan få den rette behandling livet igennem.

Netop den tidlige og kombinerede tværfaglig indsats er omdrejningspunktet for de to nye professorer, der tilsammen skal sætte yderligere fokus på området i et nyt videns- og praksiscenter på Rigshospitalet.

Om de nye professorer:

Christina Hoej Hansen Feb 2021


Christina Høi-Hansen

Dr.med. og overlæge ved Rigshospitalets BørneUngeAfdeling og en national og international anerkendt forsker og læge, der har arbejdet med børn med cerebral parese og neuropædiatri siden 2001.

Hun er tidligere formand for Dansk Neuropædiatrisk selskab, med i det EU-baserede COST-samarbejde om misdannelser i hjernen samt dansk medlem af Committee of National Advisors i European Society of Paediatric Neurology. Hun har en ambition om at være med til at sikre, at børn med risiko for cerebral parese bliver fundet langt tidligere end i dag og dermed kan få den rette behandling hurtigst muligt. Hun håber på, at Danmark kan få en international ledende rolle i tidlig opsporing og forbedrede behandlingsstandarder for børn og voksne med cerebral parese.

- Vi ved, at vi kan gøre en stor forskel i forhold til at forebygge, at nogle børn får svær hjerneskade bl.a. ved at sætte ind endnu tidligere, når der er mistanke om diagnosen cerebral parese, og vi ved mere og mere om, hvilke tiltag, der beskytter hjernen. Jeg håber og tror på, at vi med dette øgede fokus på tidlig hjerneskade kan styrke og understøtte den tværfaglige indsats, der allerede fungerer i det landsdækkende CP- opfølgningsprogram, CPOP, endnu mere.

- Jeg ser samtidig et behov for at styrke viden og indsats for de mange aspekter, der påvirker børnene og deres familier, både i barndommen og senere hen. Det håber jeg, at vi gennem professoraterne kan være med til at sætte fokus på. Dette gælder både at finde de børn, der har sjældne diagnoser, der giver øget risiko for cerebral parese, og børn med CP, der har behov for en ekstra indsats for i forhold til bevægeforstyrrelser, problemer med ernæring eller lider af svær epilepsi, forklarer Christina Høi-Hansen.


Jakob Web


Jakob Lorentzen

Jakob Lorentzen kommer fra en stilling som lektor på Institut for Neurovidenskab ved Københavns Universitet, hvor han er studieleder for masteruddannelsen i neurorehabilitering. Han har igennem mange år specialiseret og udmærket sig inden for forskning på CP-området. Oprindeligt er han uddannet fysioterapeut, og han har derfor også adskillige års klinisk erfaring med børn, unge og voksne med hjerneskade. Jakob er ph.d. i idræt- og neurovidenskab og er en del af et nationalt og internationalt forskningsnetværk med fokus på CP- og hjerneskadeområdet.

Jakob Lorentzen ser det nye professorat og det tætte samarbejde med professor Christina Høi-Hansen som en fantastisk mulighed for at sikre, at børn og voksne med CP bliver fundet lagt tidligere end hidtil, så man kan tilpasse behandlingen derefter og sætte ind hurtigst muligt.

- Jeg håber og tror på, at professoraterne vil bidrage til, at børn med cerebral parese opspores så tidligt som muligt, og at en koordineret familieorienteret hjælp kan igangsættes umiddelbart derefter. Cerebral parese er ikke en sygdom, som forsvinder i løbet af barndommen – den fortsætter hele livet. Derfor er der behov for en koordinering af indsatsen hele livet og specielt i overgangen fra barn til voksen. Vi håber derfor også, at vi med tiden kan etablere en transitionsklinik, som kan bidrage til en koordineret indsats i overgangen fra barn til voksen, forklarer Jakob Lorentzen.

Arbejdet starter før åbning

Christina Høi-Hansen er fra 1. marts overlæge i BørneUngeAfdelingen på Rigshospitalet og klinisk professor ved Institut for Klinisk Medicin ved Københavns Universitet. Jakob Lorentzen er fra 1. august seniorforsker ved BørneUngeAfdelingen på Rigshospitalet og klinisk professor ved Institut for Neurovidenskab, Københavns Universitet.

BørneRiget – og dermed den ny CP-klinik – forventes at åbne i 2025.

Læs også...

BørneRiget set indefra som arkitekttegning

Nyt stort CP-center på vej

Fra og med 2025 får forskning og behandling af cerebral parese (CP) i Danmark et markant løft.

Læs mere ›

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Lær nyt. Bliv klogere på CP – og få indblik i det spændende arbejde, der foregår i Elsass Fonden og i de mange projekter, vi støtter.

TILMELD ›