Helene Elsass skulptur

Historie

Elsass Fonden er stiftet i 1974 af Helene Elsass, der selv levede med cerebral parese (CP)

Med en gavedisposition stiftede Helene Elsass (1921-2003) i 1974 en fond, der oprindeligt bar forældrenes navne, Ludvig og Sara Elsass Fond. Helene Elsass var selv født med cerebral parese (dengang kaldt spastisk lammelse). Hun ønskede at stifte en fond, hvis primære formål var at støtte mennesker med CP og med andre fysiske eller psykiske handicap.

Som datter af Ludvig Elsass, direktør og aktionær i virksomhederne Sophus Berendsen og Rentokil, arvede Helene Elsass en betragtelig formue, der efter hendes død i 2003 overgik til Elsass Fonden.

Et stykke dansk industrihistorie

Med til fondens historie hører også et stykke dansk industrihistorie. Jern- og stålfirmaet Sophus Berendsen blev stiftet af selveste Sophus Berendsen i 1854. I 1897 blev virksomheden omdannet til et aktieselskab med Ludvig Elsass som selskabets første direktør og som ny medaktionær.

I 1904 stiftede Sophus Berendsen A/S virksomheden A/S Bakteriologisk Laboratorium Ratin, som senere etablerede sig i England under navnet The British Ratin Company Limited. Denne virksomhed blev i 1969 børsintroduceret under navnet Rentokil PLC. Ludvig Elsass var direktør i Sophus Berendsen koncernen til sin død i 1959, hvor han blev efterfulgt af sin søn, Adam Elsass, som også var direktør, da Sophus Berendsen A/S blev børsintroduceret i 1972.

Det er således Helene Elsass’ arv af aktierne fra 1897 og den senere store værditilvækst – senest ved salget af Sophus Berendsen og aktierne i Rentokil Initial PLC – som i dag danner baggrund for kapitalgrundlaget i Elsass Fonden.

International anerkendelse

I 2007 blev Helene Elsass Center (siden hen omdøbt til Elsass Instituttet) etableret med henblik på at forene børn og unge med CP, forældre og forskere. Siden da har fondens forskere såvel som praktikere formået at sætte fokus på CP ved at bygge bro mellem familien med et CP-barn og forskerne på universiteterne. Elsass Fonden er i dag et internationalt anerkendt fagligt centrum på CP-området.

Med udgangen af 2015 blev den almennyttige fond, Ludvig og Sara Elsass Fond og den erhvervsdrivende fond, Helene Elsass Center, samlet i én fond, der i dag bærer navnet, Elsass Fonden. 

En slægtning til Helene Elsass er stadig en central del af fonden: bestyrelsesformand og nevø, Nick Elsass.

Huset Fra Forsiden

Uglemoses hovedindgang

Fonden overtager Uglemose

Elsass Fondens ejendom er tegnet af arkitekt Aage Lønborg-Jensen og døbt ‘Uglemose’. Den blev bygget i 1920, som en morgengave fra godsejer, hofjægermester Valdemar Uttental til sin hustru, Komtesse Elizabeth Scheel fra Gl. Estrup på Djursland.

Valdemar Uttental ejede flere ejendomme bl.a. Bredgade 68, som var det gamle Frederiks Hospital, men som i dag rummer Designmuseum Danmark. Også Løvenholm Gods købte Uttental, og senere det nærliggende Gl. Estrup Skovgods. Uglemose blev senere overtaget af Kjøbenhavns Handelsbank og anvendt som kursuscenter. I 1990 blev Kjøbenhavns Handelsbank fusioneret med Danske Bank, som fortsat anvendte ejendommen som kursuscenter.

Elsass Fonden købte Uglemose i 2004 og foretog en nænsom og gennemgribende modernisering, hvor man blandt andet tilføjede en ny fløjbygning. Det gav fonden ca. 4.500 m2 ejendom i alt. I 1920 udgjorde den omkringliggende jord et stort areal, som i dag er omdannet til en park på ca. 4,5 tønder land.

Kommissioneret af Valdemar Uttental blev parken designet af en af Danmarks største havearkitekter G.N. Brandt, som i 28 år var stadsgartner i Gentofte Kommune. G. N. Brandt designede blandt andet også Ordrup og Mariebjerg Kirkegård, Brandts Have (Ellensvej) og Hellerup Strandpark.

Elsass Vest - et nyt kapitel

Seneste tilføjelse til Elsass Fonden blev en realitet i 2023. Her overtog og klargjorde fonden lokaler i Kolding midtby - nærmere betegnet Søndergade 13C. Åbningen af Elsass Fonden i Kolding - med kælenavnet Elsass Vest - markerede mange års ambition om at være mere fysisk tilgængelig for mennesker med CP i Vestdanmark.

I dag har fonden fire medarbejdere ansat i Kolding, som især har til opgave at udvikle og drive forskellige aktiviteter.

Læs også...

Huset

Hvad er Elsass Fonden?

Elsass Fonden er en privat fond, som arbejder for at øge livskvaliteten for mennesker med cerebral parese (CP) og deres pårørende.

Læs mere ›
Historie Briller Bog Web

Historisk om CP

Hvor langt tilbage går vores viden om cerebral parese egentlig? Og hvilke milepæle er nogle af de største igennem tiden?

Læs mere ›

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Lær nyt. Bliv klogere på CP – og få indblik i det spændende arbejde, der foregår i Elsass Fonden og i de mange projekter, vi støtter.

TILMELD ›