GDPR Databeskyttelse Web

Persondatapolitik

Formål

Elsass Fonden behandler personoplysninger som led i vores aktiviteter i forhold til mennesker med cerebral parese (CP) og deres pårørende, fagpersoner samt i forbindelse med vores ejendoms- og legatadministration. Med ’behandling’ menes alle former for håndtering af persondata: Indhentning, registrering, tilpasning, opbevaring, brug, videregivelse, sletning osv.

Som dataansvarlige tilstræber vi, at alle berørte føler sig trygge ved vores behandling af personoplysninger, der foretages i henhold til denne persondatapolitik samt den til enhver tid gældende lovgivning.

Indsamling og anvendelse af personoplysninger

Elsass Fonden indsamler og anvender personoplysninger til følgende formål:

  • Ophold, forløb, camps og andre tilbud til børn, unge og voksne med CP samt pårørende (forældre, søskende, bedsteforældre)
  • Samarbejdsprojekter med kommuner og institutioner (medarbejdere og borgere)
  • Kurser og konferencer (deltagere)
  • Legatadministration (ansøgere til fondens legater)
  • Ejendomsadministration (beboere i fondens ejendomme)
  • Nyhedsbreve o.l. (abonnenter)

Personoplysningerne indhentes typisk i forbindelse med tilmelding til den konkrete aktivitet. 

Elsass Fonden behandler både almindelige personoplysninger (identifikations- og kontaktoplysninger) og særlige personoplysninger (såsom CPR, diagnose og andre helbredsmæssige samt sociale forhold), afhængig af den pågældende aktivitet: Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige, herunder oplysninger, der ligger til grund for en målrettet tilrettelægning af aktiviteter, tilpasset de pågældende.

Grundlaget for Elsass Fondens behandling af personoplysninger er enten lovgivning eller samtykke. Elsass Fonden anvender ikke personoplysninger til andre formål end dem, de indsamles til.

Opbevaring og sletning

Elsass Fonden opbevarer som hovedregel dine personoplysninger i max 5 år, hvorefter de slettes, dog før ved anmodning om sletning. Hvor lovgivning tilsiger andet, gælder dette (fx ifm. med fondens ejendoms-og legatadministration).

Videregivelse af personoplysninger

Elsass Fonden videregiver aldrig personlysninger uden din tilladelse. Når personoplysninger videregives, sker dette, enten når fonden er forpligtet til det iht. gældende lovgivning (ifm. ejendoms- og legatadministration) eller på baggrund af dit samtykke (fx testresultater til eksterne fagpersoner).

Overladelse til databehandlere

Elsass Fonden overlader personoplysninger til administrative leverandører af IT-systemer, der behandler personoplysninger på Elsass Fondens vegne. Det gælder fx ifm. systemer til opbevaring og anden håndtering af personoplysninger, udsendelse af nyhedsbreve og drift af fondens hjemmeside. Disse leverandører behandler alene personoplysningerne på Elsass Fondens vegne og på grundlag af databehandleraftaler.

Sikkerhed

Elsass Fonden har implementeret tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at personoplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen om behandling af personoplysninger. Fondens sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende revideret for at sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Tilbagekaldelse af samtykke

Man kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke (med mindre lovgivning tilsiger andet, jf. ejendoms- og legatadministration), hvorefter vi vil slette oplysningerne. Tilbagekaldelse kan ske ved at kontakte os på post@elsassfonden.dk eller på telefon 39 65 85 00.

Registreredes rettigheder i øvrigt

Registrerede er til enhver tid berettiget til – ift. sig selv og/eller sit barn (under 18 år):

At få indsigt i de personoplysninger, som behandles
At gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af personoplysninger
At få berigtiget egne eller evt. barns personlige oplysninger
At få udleveret oplysninger om sig selv eller sit barn
At få overført (transmitteret) sine eller sit barns oplysninger til en anden dataansvarlig (dataportabilitet)
I forhold til ovenstående kan der være visse lovbestemte undtagelser ifm. fondens ejendoms- og legatadministration.

Yderligere information om registreredes rettigheder findes på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Cookies på hjemmesiden

Vi anvender cookies på vores hjemmeside for at huske indstillingerne i den besøgende browser og forbedre brugeroplevelsen. Man kan læse mere om brugen af cookies i vores cookiepolitik.

Opdatering af persondatapolitikken

Vi opdaterer kontinuerligt denne persondatapolitik for at sikre så præcis en information som muligt samt for at sikre, at vi overholder gældende lovgivning.

Klagemulighed

Du kan klage over behandlingen af dine personoplysning til Datatilsynet. Læs nærmere her

Spørgsmål

Ved spørgsmål til vores persondatapolitik eller vores behandling af personoplysninger, kan man kontakte os på post@elsassfonden.dk eller på telefon 39 65 85 00.

Vi besvarer enhver henvendelse om personoplysninger hurtigst muligt og inden for 1 måned, med mindre anmodningens omfang eller kompleksitet ikke gør dette muligt.