God fondsledelse - Corporate Governance

Bestyrelsens redegørelse for god fondsledelse.

Elsass Fondens bestyrelse har vedtaget regler for god fondsledelse på baggrund af anbefalingerne fra Komitéen for god Fondsledelse. Denne redegørelse udgør en fast del af årsrapporten jf. årsregnskabslovens §77a og opdateres mindst én gang om året.

Bestyrelsens redegørelser for god fondsledelse kan ses nedenfor.