Boligprojekt Kolding

Boligprojekt for inklusion og fællesskab

Det er for unge, familier og seniorer, for mennesker både med og uden handicap, og så skal det være til at betale. Et nyt boligkoncept skal med en god blanding af studieboliger, familieboliger og seniorbofællesskab kunne rumme mennesker i alle livets faser. Konceptet bliver til i et partnerskab mellem Bevica Fonden, Elsass Fonden, boligselskabet Lejerbo og foreningen Realdania.

Fællesskab er nøglen for ”Det åbne boligfællesskab”, et nyt boligkoncept, der har som ambition at sætte nye standarder for inklusion i boligbyggeriet. Det skal bygge på principperne i universelt design og erfaringerne fra nye bofællesskabsformer, der vokser frem over hele Danmark.

Visionen er at skabe stærke, nye fællesskaber både i de enkelte boligenheder, i det store fællesskab for hele bebyggelsen og i fællesskabet med det omgivende kvarter og byen. Boligmiljøet skal samtidig danne platform for proaktiv social inklusion med det mål at få flere unge med bevægelseshandicap til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Een for alle – med og uden handicap

For en gangs skyld skal det ikke være en pointe, at en andel af beboerne har et bevægelseshandicap. Tværtimod er tilgangen i partnerskabet, at bevægelseshandicap er noget, som de allerfleste har eller får på et eller andet tidspunkt i livet. Derfor bliver brugerne af bofællesskabet betragtet ligeværdigt ud fra et livstidsperspektiv, som tager afsæt i den fysiologiske mangfoldighed og udvikling, som finder sted i løbet af et liv. Fællesskabet skal bygge på respekt og åbenhed med masser af plads til at være forskellige og masser at mødes om.

Principperne har rod i universelt design, der tager udgangspunkt i, at alle er ligeværdige – handicap eller ej. Det afsæt betyder, at der ikke i projektet bliver skabt specialiserede handicapboliger eller plejeboliger, men i stedet et meget fleksibelt boligmiljø, der let kan tilpasses forskellige behov hos beboerne.

Partnerskab for livskvalitet

Bag udviklingen af ”Det åbne boligfællesskab” står et bredt partnerskab bestående af Elsass Fonden, Bevica Fonden, Lejerbo og foreningen Realdania.

Elsass Fonden og Bevica Fonden arbejder på at øge livskvaliteten for henholdsvis mennesker med hjerneskaden cerebral parese og mennesker med bevægelseshandicap.

”Det åbne boligfællesskab” handler om at skabe et naturligt grundlag for meningsfulde og ligeværdige fællesskaber for alle. Vi tror på, at livskvalitet nøje hænger sammen med, om man føler sig som en del af samfundsfællesskabet, og det gælder selvfølgelig også på boligområdet,” siger adm. direktør, Peter Lindegaard i Elsass Fonden og Marianne Kofoed, direktør i Bevica Fonden.

Boligorganisationen Lejerbo, Trekanten står for både opførelsen og driften af de kommende familieboliger og boligerne i seniorbofællesskabet.

Organisationen Lejerbo står for både opførelsen og driften af de kommende familieboliger og boligerne i seniorbofællesskabet.

”Vi ser store perspektiver i samarbejdet med fondene. Det ligger jo i vores DNA at sørge for boliger til alle; at skabe rum for liv, som vi siger. Samarbejdet her giver et endnu bredere perspektiv på, hvordan vi kan omsætte gode intentioner om inklusion og fællesskab til konkrete boliger,” siger John Refsgaard fra Lejerbo Trekanten.

Foreningen Realdania bidrager til udviklingsprocessen af konceptet, blandt andet med fokus på udarbejdelsen af et værdiprogram og evalueringen efterfølgende.

”Realdania har i disse år stort fokus på at bekæmpe ensomhed gennem udvikling af seniorbofællesskaber, fordi vi ved, at et liv i seniorbofællesskaber styrker folks relationer og øger livskvaliteten. Dette partnerskab udvider horisonten for fællesskabets potentialer ved at koble styrkerne fra seniorbofællesskabet med et større inkluderende fællesskab på kryds og tværs af generationer og med stærk fokus på mangfoldighed. Vi glæder os meget til det ambitiøse samarbejde,” siger filantropidirektør Nina Kovsted Helk.

De fire samarbejdspartnere bag projektet arbejder på, at byggeriet skal etableres i Kolding, som ligger centralt geografisk og har relevante ungdomsuddannelsesmuligheder, som det er ambitionen, at de unge med handicap i højere grad skal blive en del af end tilfældet er i dag.En forudsætning for at projektet realiseres er, at Kolding Kommune og Kolding Kommunes byråd godkender en relevant byggegrund til formålet samt afsætter den nødvendige grundkapital til de almene boliger.

Fakta

Om Universelt design
FN’s Handicapkonventions definition af universelt design er: At bygge ud fra præmissen om universelt design handler om at skabe ligeværdige løsninger for alle, hvor tilgængelighed ikke betragtes som et add on men som et arkitektonisk greb og naturligt integreret i den samlede løsning.

Om projektpartnerne:

Elsass Fonden
Elsass Fonden arbejder for livskvalitet for mennesker med cerebral parese og deres pårørende. Arbejdet omfatter forskning, formidling af nyeste viden, udvikling af indsatser og samarbejde med relevante aktører, tilbud om forløb, ophold og samvær samt direkte støtte til institutioner, foreninger og den enkelte, der lever med diagnosen. Udgangspunktet er det hele menneske med CP, hvorfor fondens aktiviteter har fokus på både neurologi, psykologi, terapi og sociologi i såvel forskning som i praksis.

Bevica Fonden
Bevica Fonden er en erhvervsdrivende fond, der gennem aktiv formuepleje sikrer, at der er økonomisk basis for at gøre en indsats for mennesker med handicap. Fonden har fokus på at styrke forudsætningerne for det selvstændige og uafhængige liv og dermed fokus på at styrke den enkeltes mulighed for at deltage i og bidrage til samfundet. Det sker gennem partnerskaber og med afsæt i aktuelle samfundsmæssige problemstillinger. Det handler blandt andet om ulighed i sundheden, ulighed på arbejdsmarkedet og ulighed i tilgængeligheden til det byggede miljø.

Lejerbo
Lejerbo er en almen administrationsorganisation, stiftet i 1944, der i dag administrerer ca. 35.000 boliger fordelt over det meste af landet.  Kerneopgaverne for Lejerbo er at bygge, administrere og sørge for drift og vedligehold af almene boliger. Boligerne er både ungdomsboliger, familieboliger, seniorbofællesskaber, ældreboliger, plejecentre og institutioner. Lejerbos mission er at skabe rum for liv.Realdania
Realdania er en filantropisk forening med omkring 155.000 medlemmer. Foreningen arbejder for at skabe livskvalitet gennem det byggede miljø – forstået som de fysiske rammer for vores hverdag. Realdania har siden år 2000 støttet flere end 3.675 projekter med mere end 18,7 mia. kr. Alle, der ejer fast ejendom, kan gratis blive medlem.

Læs også...

Forsidebillede 2

Sådan arbejder vi

I Elsass Fonden arbejder vi på at skabe størst mulig livskvalitet for mennesker med cerebral parese (CP). Det sker især via forskning, udvikling, undervisning og aktivitetstilbud. 

Læs mere ›

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Lær nyt. Bliv klogere på CP – og få indblik i det spændende arbejde, der foregår i Elsass Fonden og i de mange projekter, vi støtter.

TILMELD ›