Panum 20

Visuomotoriske tilpasninger under gang

Når mennesker går, tilpasser man sin gang til kravene fra de omgivelser, man bevæger sig i. Det sker på baggrund af tidligere erfaringer samt information fra kroppen og synet. Disse små tilpasninger inkluderer ændringer i blandt andet ganghastighed, skridtlængde, præcis placering af fødderne i ujævnt terræn mv.

Indeværende projekt er et tre-årigt ph.d.-studium. Formålet er at undersøge de fysiologiske, kognitive og adfærdsmæssige strategier bag tilpasninger under gang, samt at afdække om der er aldersrelaterede forskelle i evnen til at lære disse færdigheder hos børn og voksne med og uden cerebral parese. På baggrund af viden fra disse studier håber projektet at kunne bidrage til udformningen af fremtidig habilitering til målgruppen.

Læs også...

Panum 5 (1)

Forskning og udvikling

Elsass Fondens forskning er forankret i diagnosen cerebral parese. Den danner fundament for alle vores indsatser. Og vi har mange forskellige projekter i gang.

Læs mere ›