Torben Susie (1)

Typer af CP - gængs klassifikation

Spastisk, ataktisk og dyskinetisk - cerebral parese bliver underinddelt i forskellige diagnosetyper af hensyn til blandt andet behandling. 

Når man er født med CP, er man lige så forskellig som alle andre mennesker. Alligevel har både behandlere og offentlige myndigheder brug for at kategorisere mennesker med cerebral parese. Behandlerne har brug for relativt simple regler for, hvem der har gavn af bestemt behandling, og de offentlige myndigheder har brug for at vide, hvem der har behov for (økonomisk eller anden) hjælp.

Det drejer sig i begge tilfælde om at prøve at få styr på noget, der er meget komplekst og svært at få fuldt overblik over – netop fordi vi alle grundlæggende er meget forskellige.

Mennesker med CP bliver først og fremmest inddelt på baggrund af, hvilken del af nervesystemet, der er påvirket under udviklingen – og dermed hvilke karakteristiske symptomer, man som læge kan finde ved en klinisk undersøgelse.

Her følger de mest anvendte underdelinger af diagnosen cerebral parese:

Spastisk CP

Langt de fleste (ca. 70-80%) karakteriseres som havende spastisk CP. Spastisk CP er karakteriseret ved lammelse af muskler, manglende eller reduceret styring af musklerne og forøget refleksaktivitet (fx spjætter benet mere, når lægen slår på knæets sene under knæskallen med sin hammer). Det skyldes, at områder i hjernen, der har med den direkte styring af musklerne at gøre, er blevet forstyrrede under deres udvikling. Dermed påvirkes ens bevægelser - dét som typisk betegnes som spasticitet.

Mange med spastisk CP udvikler på et tidspunkt såkaldte kontrakturer og fejlstillinger af led. Betegnelsen kontraktur dækker over, at musklerne bliver stive og forkortede, når de ikke bliver brugt og ikke vokser normalt – og det fører til fejlstilling af leddene.

Afhængigt af hvor omfattende forstyrrelsen af hjernens udvikling er, er symptomerne ved spastisk CP, at en enkelt arm eller ben eller både arm og ben på den samme side er påvirket. Det kaldes ensidig spastisk CP eller (på lægelatin) hemiplegisk spastisk CP. Hos andre er kun benene påvirkede (hvis forstyrrelsen rammer midten af hjernen, hvorfra benene styres). Det kaldes diplegisk (di = to) spastisk CP. Hvis både arme og ben på begge sider er påvirkede, taler man om quadriplegisk (quadri = fire) spastisk CP.

Dyskinetisk CP

Omkring 5-10 % af personer med CP har det der kaldes dyskinetisk CP. Den type af CP ses, hvis forstyrrelsen af hjernens udvikling rammer en bestemt gruppe af nerveceller, der ligger dybt inde i midten af hjernen. Gruppen af nerveceller kaldes de basale kerner, fordi de ligger nær bunden af den forreste del af hjernen.

Dyskinetisk CP inddeles ofte yderligere i dystonisk og athetoid CP. Ved dystonisk CP ses ufrivillig vedvarende muskelaktivitet, der kan føre til ubehagelig og evt. smertefuld fastlåsning af stillingen af et led. Ved athetoid CP ses langsomme gentagne, vridende bevægelser.

Ataktisk CP

Den sidste form for CP kaldes ataktisk CP og ses hos omkring 5-10 %. Der er tale om en forstyrrelse af lillehjernens eller nogle af de tilstødende områder i hjernestammens udvikling, hvilket fører til forstyrrelse af koordinationen af bevægelser og påvirket balance med nedsat evne til at opretholde kropsstillingen.


En anden type klassifikation, der ofte anvendes uafhængigt af den ovenstående klassifikation, er det såkaldte GMFCS-system. Et system, der kan give et fingerpeg om dét, der er mange betegnes som 'graden' af CP. Læs mere her

Læs også...

Typer Kategorisering Undersoegelse Lup WEB

GMFCS – det grovmotoriske klassifikationssystem

GMSCF er et system, der klassificerer de grovmotoriske færdigheder hos et menneske med cerebral parese. Et system der kan give et fingerpeg om dét, mange betegner som 'graden' af CP.

Læs mere ›
Hjernens foranderlighed

Neuroplasticitet – hjernens foranderlighed

Nyere forskning dokumenterer, at vores hjerner kan ændre sig fysisk – og dermed ændre funktion – uanset hvor gamle vi er, og om vi har en hjerneskade eller ej.

Læs mere ›

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Lær nyt. Bliv klogere på CP – og få indblik i det spændende arbejde, der foregår i Elsass Fonden og i de mange projekter, vi støtter.

TILMELD ›