Typer Kategorisering Undersoegelse Lup WEB

GMFCS – det grovmotoriske klassifikationssystem

GMFCS er et system, der klassificerer de grovmotoriske færdigheder hos et menneske med cerebral parese. Et system der kan give et fingerpeg om dét, mange betegner som graden af CP.

Uafhængigt af klassifikationen af typer af cerebral parese anvendes ofte det såkaldte GMFCS-system. Det er en forkortelse for Gross Motor Function Classification Scale. Det er et oprindeligt Canadisk klassifikationssystem, der har til formål at give et mål for, hvor motorisk velfungerende den pågældende person er.

De 5 grupper

GMFCS-gruppe I betyder således, at man har en mild grad af CP og kan gå uden støtte og hjælpemidler; GMFCS II, at man af og til har brug for støtte, og GMFCS III, at man har brug for støtte eller hjælpemidler for at bevæge sig omkring. GMFCS IV betyder, at man har brug for elektrisk kørestol eller lignende for at bevæge sig rundt, og GMFCS V betyder, at man har en svær grad af CP og har brug for at blive transporteret af andre for at komme rundt.

GMFCS har vist sig at være brugbart som et overordnet mål for, hvilken hjælp personen har brug for, og systemet har også vist sig at give et godt fingerpeg om fremtidigt behov for hjælp.

Det skal dog bemærkes, at GMFCS - ligesom klassifikation af CP i forskellige typer - kun omhandler de motoriske udfordringer, personen har, og ikke eksempelvis de kognitive. Ingen af klassifikationerne eller typerne fortæller noget om eksempelvis udfordringer i forhold til sprog, overblik eller intelligens.

Læs også...

Elsass Forsidebillede

Hvad er CP?

Cerebral parese er forårsaget af en hjerneskade, der i mere end 90 % af tilfældene er medfødt, og som har sin oprindelse i primært to typer af skader i hjernen.

Læs mere ›

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Lær nyt. Bliv klogere på CP – og få indblik i det spændende arbejde, der foregår i Elsass Fonden og i de mange projekter, vi støtter.

TILMELD ›