Familie Terapeut Leg Aktivitet WEB

Seks nye ord kan styrke familie- og fagpersonsamarbejde

Det internationalt anvendte rammeværktøj F-Words er netop oversat og udgivet på dansk af Elsass Fonden. Formålet er at sætte fokus på samspillet mellem fagpersoner og familier og gøre det enklere at arbejde ressourceorienteret med børn og unge med CP.

Når fagpersoner og familier til børn med CP i fremtiden skal indgå i et samarbejde omkring indsatser, kommer det måske til at tage udgangspunkt i seks ord, der alle begynder med F.

Det er i hvert fald håbet fra flere af Elsass Fondens CP-faglige medarbejdere, der i det seneste år har arbejdet på at oversætte et rammeværktøj, der i dag bliver brugt med succes i flere lande i tilgangen til personer med funktionsnedsættelser.

Værktøjet med det nu danske navn F-ord består af seks fokusområder, der beskriver forskellige aspekter af et yngre eller ældre barns liv, som er vigtige at tage i betragtning i et fagligt forløb. Det er blandt andet ord som: færdigheder, fællesskaber og familie.

Formålet med ordene er at gøre det nemmere at holde fokus på de aspekter, som er vigtige for alle børns trivsel og udvikling, forklarer Pernille Kaster, cand.scient. i fysioterapi og én af de projektansvarlige for den danske udgave af værktøjet i Elsass Fonden.

”Ordene skal gøre det nemmere at huske på, hvilke elementer der er vigtige i børn og unges liv. Og så skal de lette samarbejdet med barnet og – måske vigtigst af alt – inddrage barnet og forældrene i den plan, man lægger for fx terapi,” pointerer hun.

 

HER ER DE SEKS F-ORD

1. Fysisk og mental sundhed
Kropsligt og mentalt velvære er lige så vigtigt som udvikling af bestemte færdigheder.

2. Færdigheder
Børn og unges udvikling fremmes af at eksperimentere og handle på egen måde.

3. Fællesskaber
Faglige indsatser skal understøtte opnåelse af sociale relationer og venskaber.

4. Familie
Inddrag familien, så vidt det er muligt. Den er central for trivsel og udvikling.

5. Fornøjelse
Tag udgangspunkt i dét, som barnet eller den unge finder sjovt og motiverende.

6. Fremtid
Hav blik for barnet eller den unges ønsker og drømme – både på kort og langt sigt.

>> Download værktøjet her
>> Hent forslag til målsætningsskema her


Fokus på ressourcer


Oprindeligt er F-ordene opfundet på det canadiske forskningscenter CanChild med den internationalt anerkendte professor Peter Rosenbaum i spisen. Her blev de skabt som tillæg til WHO’s såkaldte ICF-model, der har til formål at hjælpe fagpersoner med at se helheden omkring mennesket med en diagnose.

F-ordene fokuserer på samme måde på ressourcer frem for begrænsninger, men de er også et bud på, hvordan fagpersoner inddrager mennesket, det hele handler om, fx ift. planlægning af relevante indsatser.

”I stedet for at kigge på alt det, barnet eller den unge ikke kan, så ser man på deres ressourcer, og hvad man kan bygge videre på: Hvor er de stærke? Og hvordan bruger vi den viden til at styrke dem på områder, hvor de måske ikke har så mange ressourcer,” uddyber Pernille Kaster.

Barnet i centrum

Ifølge Pernille Kaster har F-ordene igennem mange år været en succes i Canada, hvor de har bidraget til at sikre en helhedsorienteret indsats omkring familien og barnet. En indsats, som glider ind i hverdagen på en naturlig og meningsfuld måde.

 

Pernille Kaster F Ord 2023 WEB

Pernille Kaster, cand.scient. i fysioterapi, har oversat og tilpasset F-ordene til dansk kontekst sammen med kolleger i Elsass Fonden. 

”Som fagpersoner kan vi have en masse idéer om, hvad der skal til, for at et barn klarer sig bedst muligt. Men hvis idéerne ikke fanger barnets interesse; så kommer man ingen vegne. Et af F-ordene er fornøjelse, fordi livet skal være fyldt med ting, vi godt kan lide. Tager vi udgangspunkt i det, vil vi se langt større motivation fra barnet. Det øger sandsynligheden for, at det er aktivt i længere tid, og det vil vi jo gerne have,” siger Pernille Kaster, der selv er uddannet fysioterapeut, og uddyber:

”Al forskning peger på, at motivation er vigtig. Hvis ikke du spørger barnet, så synes du måske, at klatring er en god aktivitet, fordi det træner koordinering. Men hvis barnet ikke finder klatring spændende, eller måske har højdeskræk, så giver det ingen mening. Så må vi som fagpersoner tilpasse os, så vi kan opnå det, vi vil rent fagligt, inden for de præmisser barnet giver.”

 

Er barnet for lille til at udtrykke sine ønsker selv, kan det ifølge Pernille Kaster ske via forældrene, som jo kender barnet bedst. F-ordene kan også sagtens anvendes i arbejdet med voksne.

Brugbart for alle parter

Oprindeligt er F-ordene udviklet til faggrupper, der arbejder med børn og unge med funktionsnedsættelser, fx terapeuter, lærere og pædagoger. De er derfor også brugbare for fagpersoner, som arbejder med andre diagnoser end CP.

Ordene kan anvendes, som det passer bedst ind i den enkeltes faglige praksis. En fremgangsmåde kan være, at fagpersoner – sammen med barnet og forældrene – sætter mål inden for hvert af de seks ord. Ikke nødvendigvis alle på én gang, men igennem et længerevarende forløb.

Da ordene komplimenterer hinanden og hænger sammen, kan det sagtens være et scenarie, at målet for det ene ord fører til målet for et andet. Fx kan et fællesskabsmål være at gå til spejder med vennerne, og målet på færdigheder er at kunne tænde et bål.

Det kan også være et scenarie, at familien selv medbringer F-ordene til de forskellige fagpersoner, som de møder rundt omkring. Og så kan fagpersoner tale ind i dem ud fra hvert deres faglige virke, påpeger Pernille Kaster.

”Ordene og de mål, der sættes på baggrund af dem, skal gerne blive gennemgående elementer. Så man ikke skal starte forfra hver gang med at fortælle om sig selv,” forklarer hun.

”Vi håber, at familierne kommer til at føle sig endnu mere inkluderet og oplever en mere sammenhængende tilgang. Men også at det styrker det tværprofessionelle samarbejde, fordi alle taler ind i F-ordene. Mange arbejder allerede sådan, men forhåbentlig bliver det nu endnu nemmere,” slutter Pernille Kaster.

 

Vil I vide mere om F-ordene?

Det canadiske forskningscenter CanChild tilbyder et gratis introkursus til ordene (på engelsk). Se det her

Hold også øje med Elsass Fondens hjemmeside, hvor vi i løbet af vinteren udbyder et webinar om værktøjet. Følg evt. med via vores nyhedsbrev. Skriv dig op her

Læs også...

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Lær nyt. Bliv klogere på CP – og få indblik i det spændende arbejde, der foregår i Elsass Fonden og i de mange projekter, vi støtter.

TILMELD ›