Research Prize

Fonden uddeler ny international forskningspris

Den 20. november bliver en forsker i cerebral parese for første gang hædret med den nystiftede The Elsass Foundation Research Prize på 1 mio. danske kr.

Elsass Fonden har stiftet en ny stor forskningspris, som har til formål at anerkende og inspirere til ny viden om cerebral parese (CP). Prisen hedder The Elsass Foundation Research Prize, og den overrækkes for første gang den 20. november 2019 til en forsker, som allerede har gjort en bemærkelsesværdig indsats inden for CP-forskning. 

Håb om at øge livskvalitet

Ceremonien foregår i Elsass Fondens lokaler i Charlottenlund, hvor fondens protektor H.K.H Prinsesse Benedikte kårer vinderen, som ved samme lejlighed vil holde et oplæg om sin forskning for de indbudte gæster. Bestyrelsesformand Nick Elsass glæder sig til dagen og har store forhåbninger om, hvad prisen kan medføre for mennesker med CP.

- Vi har stiftet en pris af denne størrelse i et håb om, at dygtige, internationale og danske forskere får øget interesse i at skabe mere viden om cerebral parese. Vi håber, at den i sidste ende kan få stor betydning for, at livskvaliteten for mennesker med CP øges, siger bestyrelsesformand i Elsass Fonden, Nick Elsass.

Prisen lyder på den nette sum af 1. mio. danske kroner, hvoraf de 750.000 kr. er øremærket ny forskning, mens de 250.000 kr. tilfalder den valgte forsker personligt.

Den er målrettet en forsker, som har bidraget med nye metoder eller viden inden for diagnosen cerebral parese. Den kan have såvel et kognitivt, somatisk, socialt som psykologisk aspekt.

Vigtig for fremtidig forskning

Prisvinderen er udpeget af en international forskerkomité sammensat af nogle af verdens førende eksperter på CP-området. Heriblandt komitéformand og professor Thomas Sinkjær, som mener, at prisen kan skabe stor værdi på flere områder.

- Prisen vil uden tvivl betyde, at forskerne, der modtager prisen, får styrket deres engagement i CP-forskningen. Men derudover vil den internationalt skabe større opmærksomhed og anerkendelse af forskning inden for netop cerebral parese og dermed øge interessen for området blandt forskere, påpeger Thomas Sinkjær.

The Elsass Foundation Research Prize bliver uddelt hvert andet år. Næste gang i 2021.

Læs også...

Elsassfonden HKH Prinsesse Benedikte

Fondens priser

Elsass Fonden uddeler to priser, der begge belønner særlige indsatser på CP-området.

Læs mere ›
Panum 5 (1)

Forskning og udvikling

Elsass Fondens forskning er forankret i diagnosen cerebral parese. Den danner fundament for alle vores indsatser. Og vi har mange forskellige projekter i gang.

Læs mere ›