Træthed Under Dynen

Træthed hos voksne

Hvad er træthed hos voksne med cerebral parese (CP)? Hvad forårsager det, og hvordan kan vi måle det?

Projektet har til formål at undersøge baggrunden for udvikling af træthed hos voksne med CP og identificere mulige interventioner, der kan afhjælpe trætheden.

Det er et 3-årigt ph.d.-projekt, som vil omfatte undersøgelse af såvel fysiologiske som psykologiske årsager til træthed. Træthed er et komplekst fænomen, der kan opstå som følge af forskellige udfordringer, for eksempel motorisk kontrol, muskulære ændringer, energiforbrug samt psykologiske faktorer.

Projektet ønsker derfor at belyse problemstillingen fra flere forskellige vinkler ved målinger af muskelfunktion, metabolisme, kredsløbsfunktion og hjernefunktion (elektroencephalografi). På denne måde kan man danne sig et billede af de forskellige faktorer, der indvirker på oplevelsen af træthed i hverdagen og derefter arbejde videre med, hvordan trætheden kan reduceres.

Læs også...

Panum 5 (1)

Forskning og udvikling

Elsass Fondens forskning er forankret i diagnosen cerebral parese. Den danner fundament for alle vores indsatser. Og vi har mange forskellige projekter i gang.

Læs mere ›