Yoga La Santa Web

Træning som medicin?

Hvad sker der, når antispastisk medicin erstattes  af en neuroplasticitets-baseret indsats hos voksne med svær CP?

Helle Hüche Larsen har i forbindelse med sit speciale på Cand. Scient. Sund.-uddannelsen udført et pilotprojekt på Jonstrupvang, hvor hun først har udtrappet 7 beboere af antispastisk behandling og derefter trænet dem dagligt i tre måneder med udgangspunkt i, hvordan man bedst stimulerer hjernens forandringsevne (neuroplasticitet).

Ingen af de 7 beboere oplevede nedsat funktion eller forøget muskelstivhed, da de blev nedtrappet af den antispastiske medicin. Efter træningen viste de alle betydeligt forøget funktions- og bevægelsesevne, hvilket stadig kunne påvises en måned efter afslutning af træningen.

I efteråret 2019 nedtrappes yderligere 8 beboere af antispastisk medicin, og de vil samtidig kunne fungere som kontrolgruppe i relation til træningen.