Baby Maria Projekt Web

Tidlig opsporing, indsats og opfølgning

Det overordnede formål med projektet er, i et tæt samarbejde med BørneRiget, at bidrage til implementering af tidlig opsporing og indsatser for spædbørn i risiko for cerebral parese (CP) på nationalt plan.

Siden 2016 har Elsass Fonden samarbejdet med Rigshospitalets neonatalafdeling med henblik på at finde tegn på en forstyrrelse af hjernens udvikling. Ambitionen er at opspore spædbørn i risiko for CP så tidligt efter fødslen som muligt.

Der er nu international konsensus om, at tidlig opspring kan ske effektivt gennem kombination af bevægelsesanalyse (General movement; GMA), den neurologiske undersøgelse HINE og MR-scanning. Som led i projektet arbejder vi på at udvikle og implementere metoderne på nationalt plan.

Siden september 2020 er der i samarbejde med Rigshospitalet og Hillerød Sygehus igangsat et klinisk randomiseret studie (RCT) med det formål at sikre forskningsmæssig evidens for effektiviteten af tidlig indsats på barnets motoriske og kognitive udvikling.

Læs også...

Panum 5 (1)

Forskning og udvikling

Elsass Fondens forskning er forankret i diagnosen cerebral parese. Den danner fundament for alle vores indsatser. Og vi har mange forskellige projekter i gang.

Læs mere ›