Opera Sang

Mundmotorik og sangtræning

Projektets formål er at afklare, hvorvidt træning af mundens og strubens muskler gennem klassisk sang kan styrke tale og mundbevægelser i forbindelse med spisning.

Deltagerne i projektet indgår i et 6-måneders forløb, hvor de sangtræner 2 gange ugentligt. I et samarbejde med en ergoterapeut undersøges der specifikt forbedringer i forhold til bl.a. udtale, synkefunktion og lungekapacitet. Men også deltagerens overordnede livskvalitet.