Undersøgelse Med Far Web

EU-projekt om opsporing og intervention

BornToGetThere er et EU-støttet forsknings- og udviklingsprojekt, der er startet i januar 2020 og løber over 4 år. Det omfatter Italien, Danmark, Holland, Georgien, Sri Lanka og Australien.

Projektets formål er at belyse udfordringer for implementering af tidlig opsporing (ved hjælp af GM og MR) og intervention i de forskellige lande – og forventes at munde ud i fælles internationale retningslinjer for implementering af tidlig opsporing og intervention.

Vil du vide mere om projektet?

Følg projektet på Facebook her

Følg projektet på LinkedIn her

Læs også...

Panum 5 (1)

Forskning og udvikling

Elsass Fondens forskning er forankret i diagnosen cerebral parese. Den danner fundament for alle vores indsatser. Og vi har mange forskellige projekter i gang.

Læs mere ›