Undersøgelse Med Far Web

EU-projekt om opsporing og intervention

BornToGetThere er et EU-støttet forsknings- og udviklingsprojekt, der er startet i januar 2020 og løber over 4 år. Det omfatter Italien, Danmark, Holland, Georgien, Sri Lanka og Australien.

Projektets formål er at belyse udfordringer for implementering af tidlig opsporing (ved hjælp af GM og MR) og intervention (svarede til Tidlig Indsats) i de forskellige lande – og forventes at munde ud i fælles internationale retningslinjer for implementering af tidlig opsporing og intervention.

Vil du vide mere om projektet?

Læs mere om projektet her eller kontakt forsker Maria Willerslev-Olsen på mwo@elsassfonden.dk

Læs også...

Panum 5 (1)

Forskning og udvikling

Elsass Fondens forskning er forankret i diagnosen cerebral parese. Den danner fundament for alle vores indsatser. Og vi har mange forskellige projekter i gang.

Læs mere ›