Behandling Kontraktur

Behandling og kvantificering af muskelkontrakturer

Projektet har til formål at finde og teste ny behandling for muskelkontrakturer hos voksne med cerebral parese.

Projektet er et treårigt ph.d.-studium. I januar 2021 blev det første studie fra projektet publiceret, som bestod af en systematisk oversigtsartikel om ikke-kirurgiske behandlingsmuligheder for muskelkontrakturer. I studiet blev der ikke fundet overbevisende evidens for nogle af de eksisterende behandlingsmuligheder, herunder bl.a. udstrækning, elektrisk stimulation og shockwave-terapi. Ydermere var det klart, at der i fremtidige studier er behov for implementering af et præcist og objektivt mål for muskelkontrakturer.

Et sådan mål vil sikre bedre kvantificering af muskelkontrakturer og vil derfor være gavnligt både i klinikken og i forskningsmæssig sammenhæng. Netop dette behov er fokuspunktet for den igangværende del af projektet.

Derudover ønsker projektet at teste muligheden for at benytte stoffet Valproat til at åbne en følsom periode (en periode, hvor kroppen er ekstra sensitiv over for stimuli), hvori udviklingen af muskel- og bindevæv hos voksne med cerebral parese kan påvirkes ved f.eks. fysisk aktivitet. Valproat har vist sig at kunne medføre epigenetiske forandringer af DNA i forskelligt væv. Epigenetik beskriver genetiske ændringer, der er uafhængige af forandringer i DNA-sekvensen.

Læs også...

Panum 5 (1)

Forskning og udvikling

Elsass Fondens forskning er forankret i diagnosen cerebral parese. Den danner fundament for alle vores indsatser. Og vi har mange forskellige projekter i gang.

Læs mere ›