Forside Anina Phd

Sense of Agency

Bevægelse, perception og adfærd hos individer med og uden CP - en ph.d.-afhandling af Anina Rosenbaum-Ritterband (2013)

Kontrollen over vores bevægelser er ikke noget, vi skænker megen omtanke, da det er en del af hverdagen.

Det er ikke noget, man er født med. Det udvikles gennem at sammenkoble de bevægelser, man udfører, og det sensoriske feedback, der kommer fra at udføre bevægelsen (primært fra høre-, syns- og den proprioceptive sans).

Hvad er Sense of Agency?

Forestil dig et lille barn, der udforsker et nyt stykke legetøj. Pludselig kommer der en lyd fra legetøjet. Var det barnet, som forårsagede lyden eller en ekstern kilde?

Før barnet har lært, at omgivelserne ændrer sig afhængig af barnets egen målrettede bevægelse, vil det ikke kunne gennemskue, hvem der var ansvarlig for lyden. Med andre ord: Fornemmelsen af at være i kontrol og føle sig ansvarlig for en given handling, the 'sense of agency', er ikke etableret. Men så snart barnet oplever 'agency', vil et meget vigtigt skridt være nået for at opnå større motorisk kontrol.

Metode

Afhandlingen undersøger 'sense of agency' hos raske voksne og børn samt en gruppe børn diagnosticeret med cerebral parese (CP). Arbejdet i de fire inkluderede studier er baseret på en modificeret version af "Fremmedhåndsforsøget" fra 1963.

I Studie I og II anvendtes non-invasive elektrofysiologiske teknikker; elektroencefalografi (EEG) og transkranial magnetstimulation (TMS) til at undersøge neurale mekanismer, der er involveret, når agency-oplevelsen opstår. 12 raske, uerfarne, voksne blev inkluderet i hvert studie.

Resultaterne

EEG-studiet viste, at når man oplever agency ses en øget synkroniseret aktivitet i et netværk mellem den højre inferiore parietale lobulus (IPL) og det supplementære motoriske område (SMA) i y-frekvensbåndet (35-45Hz).

TMS-studiet viser at interferens med 1OHz TMS i 1 sekund over koordinater, der svarer til højre IPL ændrede opfattelsen af agency for selvgenererede bevægelser. Resultatet er blot med til at underbyggede betydningen af højre IPL i formationen af forbedret sense of agency.

Studie III
Et tværsnitstudie, der sammenligner sense of agency blandt en gruppe børn med CP og raske børn (8-16 år) samt raske voksne.

Resultatet indikerede, at børn med CP har en ændret agency­-oplevelse, når de bliver bedt om at vurdere, hvem der kontrollerede den observerede bevægelse. Dette kan skyldes børn med CP's nedsatte fornemmelse for deres egen motoriske kapacitet på grund af læsioner i de sensomotoriske områder, hvilket medfører en ineffektiv integration af den motoriske plan for bevægelse og det sensoriske feedback.

Studie IV
Et kontrolleret, randomiseret interventionsstudie med 40 børn med CP fordelt i en interventionsgruppe og en kontrolgruppe, hvor 20 børn udførte 20 ugers daglig fysisk aktivitet via et web-baseret træningsprogram.

Resultatet viste, at fornemmelsen for egne motoriske færdigheder og dermed graden af sense af agency kan øges gennem træning, der stimulerer til forbedret sensomotoriske kobling og perceptuelle evner.

Lån ph.d.-afhandlingen hos Det Kgl. Bibliotek  (kræver login)

Læs også...

Panum 20

Ekstern forskning

Elsass Fonden støtter ekstern forskning inden for CP-området.

Læs mere ›

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Lær nyt. Bliv klogere på CP – og få indblik i det spændende arbejde, der foregår i Elsass Fonden og i de mange projekter, vi støtter.

TILMELD ›