Brain Scan MRI Ultrasound WEB

Forskning

For Elsass Fonden er forskning og viden hjørnesten i ambitionen om at øge livskvaliteten for mennesker med cerebral parese (CP). Derfor støtter fonden CP-relateret forskning i Danmark og i udlandet.

Forskning er en helt fundamental vej til at skabe større vedblivende forandringer for mennesker med CP. Derfor er forskning og innovation vigtige områder at støtte for Elsass Fonden med legatmidler.

Hvilken forskning støttes?

Elsass Fonden støtter forskellige typer af forskning og implementering af viden. Fonden lægger vægt på at støtte forskning, der så direkte som muligt bidrager til at forbedre livsvilkår og helbred for mennesker med CP i alle aldre. Ansøgere bør derfor klart redegøre for, hvordan projektet vil gavne målgruppen med CP på kort eller langt sigt.

Fondens forskningsafdeling indgår gerne aktivt i samarbejde med eksterne forskere i relevante projekter. Vi støtter også projekter i udlandet – i særdeleshed samarbejdsprojekter mellem flere forskningsgrupper på tværs af landegrænser.

Fonden ønsker også at fremme rekruttering af unge forskere til CP-området og støtter derfor scholarstipendier. Læs mere her

Ønsker man indledende sparring om en ansøgning eller rådføring angående mulige samarbejdsprojekter, er man velkommen til at kontakte fondens forskningschef Jens Bo Nielsen.

Læs mere om fondens eksterne forskningstrategi

Hvad støttes ikke?

Følgende udgifter dækkes ikke af Elsass Fonden:

  • Bygnings- og anlægsudgifter
  • Overhead og bench fee
  • Andre driftsudgifter der ikke er direkte relaterede til forskningsprojekt

Det bør i øvrigt bemærkes, at fonden foretager administrativ afvisning af ansøgninger, der genindsendes efter afslag - medmindre ansøgningen indeholder en fyldestgørende redegørelse for ændringer, der betinger ny behandling.

Hvordan behandles min ansøgning?

Forskningslegater bevilliges fire gange årligt af fondens bestyrelse. Inden ansøgningerne når frem til bestyrelsen, forbehandles de i Elsass Fondens forskningsudvalg. Udvalget er sammensat med repræsentation fra bestyrelsen såvel som den daglige drift i fonden:

Udvalgets opgave er at selektere i de mange ansøgninger og beslutte hvilke, der skal færdigbehandles i bestyrelsen. Efter den afsluttende behandling i bestyrelsen modtager alle ansøgere skriftlig godkendelse eller afslag.

Alle bevilligede forskningsprojekter indberettes til SKAT.

Hvordan søger man?

Ansøgninger indsendes via fondens online legatsystem. Log ind med MitID. Vær opmærksom på, at ansøgningen forventes at indeholde følgende:

  • En detaljeret projektplan (typisk ml. 5-10 sider)
  • Et udførligt budget - download skabelon her
  • Evt. bilag

Ansøgningen kan være på dansk eller engelsk.

Se ansøgningsfrister her >>

Læs også...

Hjerne Kursus Neurorehab WEB

Scholarstipendier - støtte til studerende

Med scholarstipendier får bachelor- eller kandidatstuderende ved en videregående uddannelse mulighed for at beskæftige sig med videnskabeligt arbejde i relation til cerebral parese.

 

Læs mere ›
Forside Anina Phd

Eksempler på forskningsstøtte

Se eksempler på forskningsprojekter, som Elsass Fonden har støttet med legat.

Læs mere ›