Elsass Nicolaj årsskrift

Styrket samarbejde i kommune

Fredensborg Kommune har styrket samarbejdet på tværs af faggrupper. Det skal være med til at sikre en helhedsorienteret indsats for børn med cerebral parese og deres familier.

Fredensborg Kommune har på baggrund af et samarbejdsprojekt med Elsass Fonden fået et bedre samarbejde om børn med særlige behov – herunder cerebral parese (CP). Ambitionen er at kunne tilbyde familierne en samlet indsats i kommunen.

”Vi har valgt at gå i samarbejde med Elsass Fonden, fordi vi som kommune så nogle muligheder for at få skabt en mere helhedsorienteret indsats i kommunen. Vi oplevede, at der ikke altid var sammenhæng mellem de forskellige indsatser. At vi hver især koncentrerede os om at gøre vores eget godt, men vi manglede tit relationen til hinanden,” siger Benedicte Fenger, der er leder af Træning og Rehabilitering i Fredensborg Kommune.

Et forældrepar i kommunen deler samme opfattelse.

”Den største udfordring for os er at finde ud af, hvad vores muligheder er, og hvem vi skal kontakte for at få hjælp. Det kunne jeg godt tænke mig, at kommunen havde mere fokus på,” siger Lone, der er mor til 13-årige Nikolaj med CP.

Se en video om projeksamarbejdet:

 

Barnet i centrum

Gennem projektet har kommunen blandt andet fået øjnene op for, hvordan et bedre samarbejde i kommunen kan komme familierne til gode.

Kommunen har allerede taget en metode til sig, som hjælper dem med at sætte barnet i centrum ved at få alle fagligheder i spil. Formålet med metoden er at skabe et rum for læring, hvor fagpersoner deler viden og i samarbejde oversætter viden til praksis.

”Her bliver det tydeligere, hvad den enkelte faggruppe kan bidrage med i forhold til en sag,” fortæller Lise Aleksandersen, der er pædagogisk vejleder i kommunen.

Med udgangspunkt i filmklip af et barn i forskellige situationer tolker de hver især på, hvad de ser.

”Det gør, at man hele tiden er nysgerrig og åben over for andre vinkler på en problematik. Hvis vi kun sidder med vores egen faggruppe, kan vi allesammen risikere at blive fagliget selvtilstrækkelige. Og så er der en risiko for, at man får konkluderet for hurtigt og lukket af for andre vinkler. Når alle faggrupper er med, kommer alle vinkler på,” siger Lise Aleksandersen.

På den måde bliver indsatsen tydeliggjort, ligesom alle arbejder mod et fælles mål.

”De tilbud, vi giver børnene, bliver mere koordinerede, vi bliver mere sikre som fagpersoner, og vi øger det samlede vidensniveau. Det vil forældrene forhåbentlig kunne mærke i forhold til de beslutninger, der bliver taget omkring barnet,” siger Benedicte Fenger.

Familien i fokus

Som en del af projektet har børn med CP og deres familier i kommunen deltaget i en række aktiviteter i Elsass Fonden. For Nikolaj og hans familie har det haft en stor betydning.

”Vi har især fået et rigtig godt netværk med andre forældre i samme situation, og så har vi fået et vidensløft gennem mange af de oplæg, der er blevet holdt.”

Forældrene har fået en større indsigt i, hvad aktivitet og bevægelse betyder. Det er i forvejen en naturlig del af familiens hverdag. For Nikolaj er det fodbolden, der har bidt sig fast.

”Nikolaj har gået til fodbold siden han var 5 år gammel i vores lokale fodboldklub i Humlebæk. De seneste 4 år har han også gået til CP-fodbold i KB, hvor han i højere grad spiller på lige fod med andre børn med udfordringer,” fortæller hun og fortsætter:

”Det er med til at løfte ham mentalt og socialt.”

 

 

Det kan derfor være afgørende, at kommunen støtter op om børn som Nikolaj. Så de har mulighed for at øge deres livskvalitet – for eksempel gennem sport.

Familierne havde en afsluttende temadag i december 2018, hvor Fredensborg Kommune fremlagde, hvad de havde fået ud af projektet med Elsass Fonden. På trods af at de pågældende familier ikke har mærket en effekt endnu, bliver projektet alligevel positivt modtaget.

”Jeg synes, det er meget positivt, at kommunen har valgt at indgå i samarbejdet med Elsass Fonden. Vi har efterhånden været i systemet i mange år, og det har ikke altid været nemt at finde ud af, hvad der var af muligheder. Så jeg håber, det her projekt kan være en løftestang i forhold til at bane vejen for nye familier, der har et barn med diagnose,” siger Lone.

Det er da også ambitionen i Fredensborg Kommune. De har derfor ekstra fokus på, hvordan de kommer videre herfra.

”Når man har haft sådan et forløb, er det vigtigt, at vi får arbejdet med, hvordan vi holder fast, og hvordan vi arbejder videre. Vi er gået i gang, men vi skal også fortsætte,” slutter Benedicte Fenger.

Læs også...

Fagpersoner i Holstebro Kommune står i en rundkreds

Kommune sætter fokus på voksne med CP

Holstebro Kommune og Elsass Fonden har kørt et samarbejdsprojekt med henblik på at skabe større sammenhæng og kvalitet i indsatsen for voksne med cerebral parese i kommunen.

Læs mere ›
Undervisning af børn med cerebral parese på Geelsgårdskolen

Projekt har gjort elever mere selvhjulpne

Ansatte på specialskolen Geelsgårdskolen har ændret deres tilgang til eleverne – og hinanden.

Læs mere ›

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Lær nyt. Bliv klogere på CP – og få indblik i det spændende arbejde, der foregår i Elsass Fonden og i de mange projekter, vi støtter.

TILMELD ›