Laura og Maya er børn med cerebral parese på Geelsgårdskolen

Projekt har gjort elever er mere selvhjulpne

”Nu trækker vi os og lader tingene ske”

Ansatte på specialskolen Geelsgårdskolen i Virum har ændret deres tilgang til eleverne – og hinanden – efter et projektsamarbejde med Elsass Fonden.

”Hvilken dag er det i dag?” 15-årige Maya står ved en tavle med en tusch i den ene hånd. Hun kigger på sine klassekammerater, der sidder rundt om lokalets eneste bord. Der bliver helt stille.

I hver sin krog af rummet sidder to voksne. De observerer. Uden at sige en lyd. Og så, pludseligt, bryder en lille forsigtig stemme tavsheden: ”Det er torsdag,” lyder det fra Laura, og Maya noterer omhyggeligt svaret på tavlen.

Sådan forløber en helt almindelig formiddag i klassen A4 på Geelsgårdskolen i Virum. En klasse for elever i alderen 14-16 år, hvor de fleste har cerebral parese (CP) og enkelte en anden type af funktionsnedsættelse. Fælles for dem er, at de tilhører kategorien af børn med hjerneskade, som er sværest udfordret.

 

 

Nu giver vi tid

For godt og vel et år siden så elevernes skoledag markant anderledes ud, hvad angik elevernes selvhjulpenhed. Klassens lærere og pædagoger underviste og støttede eleverne på en anden måde, end de gør i dag.

”Før gjorde vi, pædagoger, de fleste ting for børnene uden at tænke nærmere over det. Vi følte, at vi viste dem omsorg, og vi hyggesnakkede med dem imens. Men det var os, der gjorde det meste,” fortæller Kristine Kalckar, som er pædagog i klassen.

Hendes tætte kollega, klasselærer Mie Lykke, supplerer:

”Nu trækker vi os mere og lader tingene ske. For hvis vi ikke gør det, så ved vi faktisk ikke, hvad eleverne kan. Og de kan ofte rigtig meget mere, end vi regner med,” siger hun og fortsætter:

”Og så giver vi tid. Tid til, at eleverne kan løse opgaverne selv. Også selvom det tager lang tid. Vi bryder kun ind, hvis de beder om vores hjælp, eller hvis vi observerer, at en situation er ved at blive uoverskuelig for eleven. Men det oplever vi faktisk sjældent. De er i stedet begyndt at bruge hinanden rigtig meget.”

Kristine Kalckar og Mie Lykke tilhører den første ud af flere medarbejdergrupper på skolen, som har kørt samarbejdsprojekt med Elsass Fonden. Et projekt som tog sin begyndelse i 2017, og som for den første gruppe blev afrundet i sommeren 2018. Andre grupper er stadig i gang.

Et helt centralt mål for Elsass Fondens projektsamarbejde med kommuner og institutioner er netop at gøre børn med hjerneskade selvhjulpne, fortæller projektleder og ergoterapeut i fonden, Jonas Skafte Jensen.

”Det er enormt vigtigt at gøre børnene selvstændige og give dem erfaringer med at se sig selv som et aktivt og meningsskabende individ i verden. Målet er ikke nødvendigvis, at de skal kunne gøre alting selv, men de skal sikres nok kontrol over eget liv til at kunne påvirke andre til at hjælpe dem med deres behov. Så tingene ikke sker hen over hovedet på dem. Det gælder især, når man for eksempel er udfordret rent kommunikativt,” påpeger Jonas Skafte Jensen.

“Ikke så handicappet”

Det er ca. et år siden, at projektet nåede vejs ende i Kristine og Mies afdeling, men det har sat markante spor i deres og elevernes hverdag. Tidligere hentede personalet børnene udenfor, når de ankom til skole; de hjalp dem med overtøjet, på toilettet, øsede mad op og en lang række andre ting. I dag overlader de initiativet til eleverne, hvor de kan.

”Det var virkelig grænseoverskridende at skulle sidde og kigge på i starten. Vi er jo ansat til at
hjælpe og yde omsorg. Men så skete der dét, at en af eleverne udtalte, at ’jeg faktisk ikke føler mig så handicappet, når jeg gør tingene selv,’ og samtidigt kunne vi se, hvordan deres stolthed og selvværd groede,” konstaterer Kristine Kalckar.

16-årige Laura Petersen, som har CP og går i klassen, tænkte da også først, at det ville blive hårdt at undvære hjælp. Men den følelse blev hurtigt afløst af en ny.

”Det var meget sejt at finde ud af, at jeg faktisk godt kan, hvis jeg tør give det et forsøg og give mig selv tid,” fortæller hun og smiler.

Stærkere samarbejde

Projektsamarbejdet har ikke kun betydet forandringer for eleverne – det har også sat præg på måden, specialskolens mange faggrupper arbejder sammen på, fortæller afdelingsleder Christine Enø Helmudt, som er en af initiativtagerne til samarbejdet med Elsass Fonden.

”Vi er mange forskellige faggrupper: Lærere, der har undervisningsmål; pædagoger, der har relationelle mål; terapeuter med bevægelsesmål osv. Projektsamarbejdet hjalp os til at sætte et fælles mål og arbejde sammen omkring det, men også at sætte kortsigtede mål undervejs,” forklarer hun.

For personalet har projektet blandt andet budt på faglige oplæg, samarbejdsøvelser og helt praktisk anvendelige værktøjer med fokus på at overføre nyeste viden til hverdagen. Det fokuserede arbejde har i den grad båret frugt, fortæller afdelingslederen.

”Vi har fået teams, som er mere velkørende og med færre konflikter om, hvad der er vigtigt lige nu – fordi vi arbejder med fælles mål. Vi hjælper og støtter op om hinanden. Og så har vi fået et
fællessprog. Når vi siger ’arbejdshukommelse’ eller ’opmærksomhedsforstyrrelse’, så har vi alle samme forståelse af ordene,” uddyber Christine Enø Helmudt.

En øjenåbner

Det styrkede samarbejde om at gøre elevernemere selvhjulpne, har været så effektivt, at det også er begyndt at smitte af uden for skolen.

”Når min far og mor henter mig, så er jeg begyndt gerne at ville gøre tingene selv. Jeg vil selv tage min jakke på og pakke min taske. Jeg kan godt lide selv at have styr på tingene, og jeg håber, det bliver ved,” fortæller Laura Petersen.

For Kristine Kalckar og Mie Lykke har det været en kæmpe oplevelse at følge elevernes udvikling. Det har givet personalet større arbejdsglæde og er blevet en helt naturlig måde at arbejde på.

”Nu har jeg set vigtigheden af det, hvad det gør ved et menneske at kunne selv. Det har været noget af en øjenåbner,” understreger pædagog Kristine Kalckar.

Vil I samarbejde?

Elsass Fondens projektsamarbejde retter sig mod alle institutioner på specialområdet, der arbejder med mennesker med CP. Vores forskere, psykologer og terapeuter deler nyeste viden og hjælper med at forankre den i hverdagen med henblik på at sikre optimalt tværfagligt samarbejde og udvikling af mennesker med CP.

Tilbuddet er gratis. Det koster kun jeres tid.

Læs også...

Fagpersoner i Holstebro Kommune står i en rundkreds

Kommune sætter fokus på voksne med CP

Holstebro Kommune og Elsass Fonden har kørt et samarbejdsprojekt med henblik på at skabe større sammenhæng og kvalitet i indsatsen for voksne med cerebral parese i kommunen.

Læs mere ›
Forsidebillede 2

Sådan arbejder vi

I Elsass Fonden arbejder vi på at skabe størst mulig livskvalitet for mennesker med cerebral parese (CP). Det sker især via forskning, udvikling, undervisning og aktivitetstilbud. 

Læs mere ›

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Lær nyt. Bliv klogere på CP – og få indblik i det spændende arbejde, der foregår i Elsass Fonden og i de mange projekter, vi støtter.

TILMELD ›