Jesper Læge Bred WEB

Ny læge i fonden: ”Jeg arbejder på at blive arbejdsløs”

Neurolog Jesper Nørregaard er godt i gang med at supplere Elsass Fondens stab af CP-faglige medarbejdere. Men fokus er i lige så høj grad på at bygge bro til det etablerede sundhedssystem.


”Det har været næsten 100 pct. anderledes, end jeg troede, det ville være.”

Ordene falder prompte, men med rolig stemme og tydelig eftertænksomhed. Jesper Nørregaard fortsætter:

”Voksne med CP er generelt meget sikre på sig selv. De kender sig selv, deres krop og forløb utroligt godt – de har et langt liv bag sig i hospitalsvæsenet. Livet har aldrig set anderledes ud for dem. Det er noget helt andet end ved fx erhvervet hjerneskade, hvor det er svært at acceptere tingenes tilstand og begrænsningen. Utrolig stor forskel.”

Det er stadig nyt og anderledes for den 39-årige læge at arbejde med voksne med cerebral parese. Siden han blev færdiguddannet neurolog i 2014, har indsatsen været rettet mod patienter med ALS eller MS (Amyotrofisk Lateral Sklerose og Multipel Sklerose, red.) samt traumatisk hjerneskade på hospitaler i Sverige og Danmark.

Jesper Nørregaard arbejder stadig fuldtid på MS-klinikken på Glostrup Hospital. Men siden januar 2022 har han sideløbende været tilknyttet Elsass Fonden med én fast månedlig arbejdsdag – udelukkende dedikeret til CP. En arbejdsdag som især bruges på at sparre med fondens øvrige praktikere og give lægefaglige input omkring voksne med diagnosen.

”Samspillet mellem de forskellige fagligheder er enormt vigtigt. For nogle gange kommer man ikke hele vejen med fysio- og ergoterapi, simpelthen fordi der er behov for medicin,” påpeger Jesper Nørregaard.

 

Et vigtigt supplement

I Elsass Fonden har fokus længe været på at styrke de sundhedsfaglige indsatser overfor voksne med CP, fortæller adm. direktør Peter Lindegaard.

Derfor har fonden valgt at støtte to projekter med netop dét fokus: Etableringen af Danmarks første tilbud til voksne på Regionshospitalet Hammel Neurocenter i Midtjylland samt udviklingen af en ny transitionsklinik på Rigshospitalet med fokus på overgangen til voksenliv.

På den baggrund var det naturligt for fonden at få sin egen interne lægefaglige ressource på voksenområdet.

”Vi er utrolig glade for at have en kapacitet som Jesper tilknyttet og oplever allerede, hvor god mening det giver, selvom det er på nedsat tid. Jespers store viden fra senhjerneskadeområdet – og al den viden han er godt i gang med at tilegne sig om CP – udgør et naturligt og vigtigt supplement til de mange gode kræfter, vi allerede har i huset,” siger Peter Lindegaard.

Ifølge den adm. direktør er de vigtigste formål med ansættelsen desuden at bygge en stærkere bro til det etablerede sundhedssystem og sikre flere voksne med CP den lægefaglige specialviden, som ikke rigtig udbydes i dag.

”Vi har sat gang i en masse i Vestdanmark sammen med Hammel Neurocenter, men halter stadig en smule efter i øst. Håbet er, at Jesper kan bidrage til de processer, som allerede er i gang, så indsatsen på voksenområdet inden længe kan løftes i hele landet,” understreger Peter Lindegaard.

 

Gøre sig overflødig

Jesper Nørregaard er selv bevidst om, at ansættelsen gerne skulle have en udløbstid – at hans nuværende funktion forhåbentlig bliver overflødig i nær fremtid.

”På sigt arbejder jeg på at gøre mig selv arbejdsløs. Vi håber, at dét at have en læge tilknyttet fonden, bliver unødvendigt – fordi de opgaver, jeg udfylder nu, bliver varetaget inden for de gængse rammer af sundhedsvæsenet. Men det kommer til at tage lidt tid,” påpeger han.

En vigtig del af vejen frem, går via tæt samarbejde med professor Jakob Lorentzen på Rigshospitalet omkring udviklingen af transitionsklinikken. En klinik som skal forankres i et Center for CP på det kommende Mary Elizabeths Hospital – Riget for børn, unge og gravide – i København.

Indtil projektet er længere fremme i processen, fokuserer Jesper Nørregaard dog primært på at udfylde rollen som lægefaglig konsulent i Elsass Fonden samt på bostedet Jonstrupvang i Værløse, hvor han er ansat til at rådgive beboerne.

 

Ingen ’second opinions’

Han lægger vægt på netop den vejledende del af sin funktion, som typisk etableres via fondens terapeuter, der er i direkte kontakt med voksne gennem aktiviteter, som fx Funktionsboost eller Fornyet Energi.

”Jeg giver på ingen måde ’second opinions’ eller behandler. Det har vi slet ikke mulighed for. Det er ren konsulentbistand; hjælp og rådgivning til småjusteringer og deslige. Og måske guidning til, hvordan man kan komme videre fra en fastlåst position – og typisk i dialog med ’egen læge’,” understreger han.

Selv de små justeringer, har Jesper Nørregaard dog erfaret, kan gøre en stor forskel for de voksne med CP. For eksempel tilpasninger ift. medicindosering. Det har gjort stærkt indtryk på den rutinerede læge.

”Der er så stor diversitet i gruppen, selvom den ofte bliver set som homogen. De har meget svingende behov og ikke bare for at komme til lægen én gang om året til en eller anden kontrol. Med helt små konkrete greb, har jeg oplevet, at vi har kunnet ændre ting, som har givet den enkelte en forhøjet livskvalitet. Det er ret fantastisk og viser, hvor stort behovet er – men også potentialet – ved den rette vejledning.”

Det er p.t. ikke muligt at konsultere læge Jesper Nørregaard direkte. Eventuel kontakt går via Elsass Fondens eksisterende tilbud til voksne. Se dem her.

 

Læs også...

voksen_camp_kørestol

Habilitering for voksne med CP

Regionshospitalet Hammel Neurocenter i Midtjylland er i gang med at udvikle Danmarks første habiliteringstilbud for voksne med cerebral parese. 

Læs mere ›

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Lær nyt. Bliv klogere på CP – og få indblik i det spændende arbejde, der foregår i Elsass Fonden og i de mange projekter, vi støtter.

TILMELD ›