Familiedagen sætter social deltagelse på dagsordenen

CP Danmark og Elsass Fonden sætter fokus på social deltagelse på årets familiedag, der afholdes den 29. maj i Elsass Fonden. Den 6. november 2021 vil familiedagen blive afholdt i Vejen Idrætscenter med samme program.

Måske mere end nogensinde før er der behov for at samles til en dag med sociale aktiviteter. Derfor har CP Danmark og Elsass Fonden i år valgt at lade social deltagelse være overskriften på årets familiedag.

Målgruppen er børn med cerebral parese i aldersgruppen 7-14 år, deres forældre og eventuelle søskende. Hele familien samles til en god dag med masser af erfaringsudveksling, læring, sociale aktiviteter og leg i inspirerende omgivelser.

Faglige oplæg og indbyrdes sparring

På årets familiedag bliver der sat et bredt fokus på både fritid og skole, og hvad der skal til for at blive inkluderet i skolen. Det har vi fået Lotte Hedegaard-Sørensen til at fortælle mere om. Hun er lektor på Dansk institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) og har blandt andet forsket i netop inklusion/eksklusion i skolen. Med det som udgangspunkt holder hun oplæg for forældrene.

Derudover vil Olivia Dahl Nielsen, der selv har cerebral parese (CP) og i gang med en uddannelse som sociolog, holde et oplæg med overskriften ’Familieliv - perspektiver fra unge med CP’. Hun lægger op til en reflekteret snak om at være ung med CP - først for forældrene og derefter for gruppen med børn med CP.

I oplægget rettet mod forældrene trækker hun på egne erfaringer, sociologisk teori og på interviews med unge voksne med CP. Oplægget giver anledning til refleksion om, hvordan vi generelt, men også mere specifikt i relation til familieliv, taler om og inddrager unge med CP.

I oplægget til børn med CP viser hun billeder og fortæller om hendes opvækst og minder fra sin barndom og teenagetid. Målet med fortællingen er at give gruppen mulighed for at dele oplevelser om det at have CP.

Program for familiedagen:

  • Kl. 09.30-10.00: Ankomst og velkomst
  • Kl. 10.00-11.00: Oplæg for forældre v/Olivia Dahl Nielsen – legeaktiviteter for alle børn
  • Kl. 11.00-11.15: Pause - frugt, saft og kaffe
  • Kl. 11.15-12.15: Oplæg for forældre v/Lotte Hedegaard-Sørensen og for børn med CP v/Olivia Dahl Nielsen – legeaktiviteter for søskende
  • Kl. 12.15-13.15: Fælles frokost for alle
  • Kl. 13.15-14.00: Forældre - erfaringsudveksling og refleksion på baggrund af dagens oplæg -lege/friluftsaktiviteter i Elsass Fondens park for alle børn
  • Kl. 14.00-15.00: Fælles lege- og friluftsaktiviteter for hele familien
  • Kl. 15.00: Tak for i dag.

Ny dato: Datoen er ændret som følge af de gældende forsamlingsrestriktioner.