Baby Fødder

Ny forskning om stress

Mødre til for tidligt fødte børn oplever mindre stress efter at have deltaget i et forskningprojekt

Alle forældre ved, at det kan være stressende at få et barn. Ikke desto mindre kan det være endnu mere stressende for forældre, hvis barnet er født for tidligt.

Hvis forældre til et for tidligt født barn samtidig siger ja til at være med i et forskningsprojekt, som kræver en bestemt handling hver dag, skulle man måske tro, at det ville skabe endnu mere stress hos forældrene. Det er dog ikke tilfældet.

Et nyt studie, som forskere fra Elsass Fonden har deltaget i, viser imidlertid, at mødre til for tidligt fødte børn blev mindre stressede af at deltage i projektet. 

Mindre bekymring

Forskningprojektet gik ud på, at forældrene skulle lægge deres for tidligt fødte barn ned i en støjende elektronisk kasse i 30 minutter hver dag i 30 dage. Formålet var at undersøge, om daglig motorisk og kognitiv stimulering kan bidrage til at forbedre for tidligt fødte børns udvikling.

Forskerne var bekymrede for, hvorvidt deres invasion af familiens hjem og dagligdag ville forøge stressniveauet hos forældrene. De testede derfor stressniveauet hos forældrene før og efter projektet.

Til deres store overraskelse kunne de altså konkludere, at mødrene rent faktisk oplevede mindre stress efter projektet. Det var ikke tilfældet for de mødre til for tidligt fødte børn, der i samme periode ikke havde deltaget i projektet.

Flere af de mødre, der oplevede mindre stress, gav udtryk for, at projektet havde givet dem mulighed for selv at kunne hjælpe deres barn. Flere oplevede også, at projektet havde givet dem en større viden om deres barn, fordi de kunne tale med forskerne under hele forløbet. Derfor blev de mindre bekymrede.

Studiet er publiceret i tidsskriftet Neuroplasticitet.

Læs også...

Panum 5 (1)

Forskning og udvikling

Elsass Fondens forskning er forankret i diagnosen cerebral parese. Den danner fundament for alle vores indsatser. Og vi har mange forskellige projekter i gang.

Læs mere ›