Panum 20

Fysisk aktivitet kan optimere gangfunktionen

Forskningsresultat åbner op for, hvordan fysisk aktivitet kan optimere gangfunktion hos voksne med cerebral parese

Gangfunktion hos voksne med cerebral parese (CP) er ofte nedsat på grund af manglende kraftudvikling i de muskler, der løfter foden fra underlaget. Undersøgelser viser, at det skyldes en ændring i det centrale 'drive' til musklerne - det vil sige den information, der går fra hjernen til musklerne. 

Forskningsstudiet, der er lavet af forskere fra Københavns Universitet og Elsass Fonden, uddyber, at manglende ‘neural’ koordinering mellem ‘antagonistiske’ muskler (muskler med modsatrettet effekt omkring et led i underbenet) medfører, at foden ikke bliver løftet med samme frie bevægelighed som hos andre voksne. 

Resultatet åbner således op for, hvordan fysisk aktivitet kan forbedre den neurale koordinering og dermed optimere gangfunktion hos voksne med CP.

Læs et resume af artiklen her

Læs også...

Panum 5 (1)

Forskning og udvikling

Elsass Fondens forskning er forankret i diagnosen cerebral parese. Den danner fundament for alle vores indsatser. Og vi har mange forskellige projekter i gang.

Læs mere ›
Tågang

Ny viden om tågang

Et forskningsprojekt giver ny viden om tågang hos mennesker med CP. Forskerne håber, at resultatet kan bidrage til bedre behandling.

Læs mere ›