Forsøg Mark Schram Christensen

Forskere anbefaler nye forsøg

Forskere gør op med eksisterende videnskabelig litteratur om begrebet “Sense of agency”

Ny forskningsartikel gør op med eksisterende neurovidenskabelige modeller for følelsen af kontrol over ens egne bevægelser. Det kan have betydning for den måde, vi forstår følelsen af kontrol hos personer med cerebral parese.

I studiet “Sense of agency for movements” har Mark Schram Christensen i samarbejde med Thor Grünbaum fra Afdelingen for Filosofi på Københavns Universitet analyseret eksisterende videnskabelig litteratur om begrebet “Sense of agency” (følelsen af kontrol over sine bevægelser).

Analysen viser, at begrebet ikke bliver brugt ensartet, og at de gængse forsøg ikke nødvendigvis undersøger det, de hævder.

I en række nye forsøg har forskerne bag for eksempel manipuleret en bevægelse af en finger ved hjælp af en mekanisk hånd. Hvis de gængse teorier holdt stik, ville det være forventeligt, at manipulationen gav en illusion af, at man selv bevægede sig, selv om man faktisk ikke gjorde det. Dette var dog ikke tilfældet.

Hvis man som terapeut arbejder med en person med CP, er denne viden vigtig, når man eksempelvis beder personen om at udføre en bevægelse i en terapeutisk kontekst.

– Kræver følelsen af kontrol, at personen med CP får noget til at ske i omverden, såsom at de får tændt en lampe, eller er det tilstrækkeligt, at de bare kan trykke på en knap? Og kan man skelne mellem de to typer af kontrol? spørger lektor Mark Schram Christensen og fortsætter:

– Vi kan konkret bruge denne viden til at stille spørgsmål ved, om man føler kontrol over konsekvenserne af ens handlinger, eller føler kontrol over egne bevægelser?

På den baggrund foreslår forskerne, at der skal udarbejdes nye forsøg og modeller for ’Sense of agency’-studier i fremtiden.

Læs også...

Panum 5 (1)

Forskning og udvikling

Elsass Fondens forskning er forankret i diagnosen cerebral parese. Den danner fundament for alle vores indsatser. Og vi har mange forskellige projekter i gang.

Læs mere ›