Mette C Jeppe H WEB

Forhenværende næstformand takker af

Den stærke juridiske stemme og tidligere næstformand, Mette Christensen, udtræder af Elsass Fondens bestyrelse efter 24 års medlemskab

Når Mette Christensen formelt træder ud af Elsass Fondens bestyrelse den 31. december 2020, bliver det et farvel til et af de længst siddende medlemmer. Den forhenværende vicepræsident i Sø- og Handelsretten og tidligere forligsmand har siddet med rundt om bestyrelsesbordet siden 1996 og stopper som følge af en aldersgrænse på 75 år i fondens vedtægter.

Vi har talt med Mette Christensen om tiden i fonden, og hvordan det bliver at sige farvel.

"Det har været en øjenåbner"

Hvorfor takkede du ja til posten som bestyrelsesmedlem i Elsass Fonden?

Jeg blev optaget i bestyrelsen i 1996 efter anmodning fra højesteretssagfører Erik Stampe, som på daværende tidspunkt var formand. Fondens virke bestod dengang udelukkende af at behandle legatansøgninger, da formuen var betydelig mindre end i dag. Som jurist tænkte jeg, at det lød som en spændende opgave at være med til at behandle fondsansøgninger.

Hvad har det givet dig at være en del af fonden?

Det har været en øjenåbner – særligt hvad angår handicapområdet. Jeg har fået nuanceret nogle af mine opfattelser af, hvad det vil sige at leve med et handicap, og hvor stort udviklingspotentialet er. Det har også betydet meget at være en del af en proces frem mod at skabe større ligeværd og lige muligheder i samfundet for mennesker med handicap – fx gennem individuel støtte til hårdt trængte familier, til grupper, rejser og sportsaktiviteter og til kulturelle institutioner, så de er blevet mere tilgængelige for mennesker med bevægelseshandicap.

Hvad har været den mest markante forandring, du har oplevet?

At opleve forandringen fra at være en fond med – i fondssammenhæng – relativt få ressourcer og til i 2003 at kunne købe Uglemose (Elsass Fondens ejendom, red.) som følge af boet fra Helene Elsass. Det betød, at vi kunne igangsætte alt det, som fonden byder på i dag af forskning og aktiviteter. Det har haft stor betydning særligt at fokusere på de aktuelle behov, som mennesker med cerebral parese har, men også gennem forskning at kunne forbedre deres tilværelse.

Mette 45303


Tidligere forligsmand Mette Christensen har været en markant stemme i bestyrelsen siden 1996. FOTO: Elsass Fonden

Et mindeværdigt øjeblik

Hvad husker du særligt godt?

Da Elsass Fondens formand i 2016 gik ind i debatten om OL-/PL-medaljebonusser.

Det var himmelråbende, at der var forskel på atleternes bonusser – alene baseret på, om de var paraatleter eller ej. Derfor var det et særligt øjeblik, da fonden besluttede sig for at udligne forskellen og dermed sikre paraatleter den samme medaljesum som OL-atleterne.

Hvad er du særligt stolt af at have bidraget til?

Det har været særligt betydningsfuldt at medvirke til at forbedre det enkelte menneskes levevilkår gennem den økonomiske støtte, som et legat er.

Mere langsigtet har det også været meningsfuldt at flytte noget forsknings- og vidensmæssigt, hvor vi i dag ved langt mere om, hvad der skal til for at sætte effektivt ind tidligt. Og så er det jo fantastisk at se videnskaben sætte konkrete spor i form af de mange aktiviteter, vi udbyder. Idræt kan noget helt særligt – også for mennesker med CP.

Rejsen er slut

Hvad er din forhåbning for fondens fremtid?

At Elsass Fonden fortsætter med at sætte vigtige aftryk, som forbedrer vilkårene for mennesker med handicap. Men også at vi bliver dygtigere til at opspore børn med CP tidligst muligt, så vi kan sætte ind med en effektiv indsats, som kan få enorm betydning for den resterende del af deres liv.

Hvilke følelser sidder du med, nu hvor du vinker farvel til bestyrelsen?

Jeg er glad og stolt over at have været på rejsen, men jeg er også afklaret omkring, at den nu er nået vejs ende. Jeg har hele tiden vidst, at der var en aldersgrænse for, hvor længe jeg kunne sidde med. Det har jeg det helt fint med, og jeg er ikke typen, som bliver sentimental. Det har været fantastisk, og nu er det slut; det er helt okay.

Hvad tager du med dig fra din tid i fonden?

At se, hvor meget en fond kan flytte og bidrage med inden for dens fokusområde, når dedikerede, kompetente og fremsynede medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer samarbejder om at opnå et fælles mål.

Læs også...

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Lær nyt. Bliv klogere på CP – og få indblik i det spændende arbejde, der foregår i Elsass Fonden og i de mange projekter, vi støtter.

TILMELD ›