Baby Fødder

Tidlig Indsats

Som led i et større forskningprojekt tilbyder vi et forløb med flere tidlige indsatser til familier med børn, som har en hjerneskade – eller hvor der er mistanke om hjerneskade.

Læs om forskningsprojektet her

Indsatserne i forløbet kan eksempelvis bestå af gruppesessioner med andre familier, konsultationer med ergo- og fysioterapeuter og psykologsamtaler.

Skræddersyet forløb

Forløbet bliver sammensat ud fra, hvad der er relevant for den enkelte familie. Formålet er at understøtte barnets udvikling bedst muligt – herunder hele familiens mestring af situationen.

Tilbuddet er gratis og henvender sig til familier med børn fra 0-6 måneder. Forløbet afsluttes, når barnet starter i institution.

Vil du høre mere?

Kontakt projektleder og ergoterapeut Line Zacho Greve på lzg@elsassfonden.dk

Læs også...

Behandling Kontraktur

Forskningsprojekt om tidlig indsats

Et randomiseret og kontrolleret klinisk studie af, hvorvidt tidlig intervention kan forebygge udviklingen af kontrakturer.

 

Læs mere ›