Glad Dreng

Barnet i centrum - Familien i fokus

"Barnet i centrum - Familien i fokus" er et kompetenceudviklingsforløb for fagfolk med temadage og workshops, som sætter fokus på relationel koordinering. Det udmøntes som et tværsektorielt samarbejde mellem en række kommuner, hospitaler og Elsass Fonden.

Formålet er at skabe større sammenhæng og øget kvalitet i habiliteringsindsatsen for børn med CP og deres familier. 

Det kommer til udtryk ved, at fonden sammen med kommuner og sundhedsvæsenet arbejder intensivt på at sikre, at et barn med cerebral parese (CP) tilbydes den bedst mulige indsats, støtte og vejledning på så tidligt et tidspunkt som overhovedet muligt.

Familien er central

En stor del af indsatsen koncentrerer sig også om familien omkring barnet. Det er vigtigt, at forældrene får indsigt i, hvad aktivitet og træning betyder, og hvor meget indsatsen kan flytte. Forældrene bliver inddraget, så de bliver i stand til at varetage deres opgave omkring barnet med CP.

For forældrene er det vigtigt, at de oplever en sammenhæng mellem indsats og koordinering på tværs af fagpersoner. Samtidig er det vigtigt, at forældrene får mulighed for at udveksle erfaringer med andre familier i samme situation.

Læs også...

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Lær nyt. Bliv klogere på CP – og få indblik i det spændende arbejde, der foregår i Elsass Fonden og i de mange projekter, vi støtter.

TILMELD ›