God Start 2

God Start

God Start-ophold er målrettet familier, der lever med cerebral parese (CP). Opholdet indebærer, at I skal bo 4 dage i Elsass Fonden sammen med 4-5 andre familier, der også har et barn med CP.

Formålet er at give familien den nyeste viden om CP og indsatsmuligheder og mulighed for at være sammen med - og udveksle erfaringer med - andre familier.

Målgruppen

God Start er for familier med børn med CP fra 6 mdr. til og med 3 år. Vi forsøger at matche familier efter børnenes alder og funktionsniveau.


Forudsætninger

Det er vigtigt, at begge barnets forældre deltager, så man opnår samme viden, fælles forståelse og størst muligt udbytte. Søskende er også velkomne.

Indhold

Opholdet kan bl.a. indeholde:

  • Tests og observationer af barnet
  • Oplæg om CP og indsatsmuligheder
  • Råd og vejledning ift. at skabe en hverdag med leg og aktiviteter, der stimulerer barnet til mest mulig bevægelse og udvikling
  • Samtale med psykolog mhp. at understøtte det konstruktive samspil i familien samt vurderingen af, hvornår og hvordan I som forældre støtter barnet bedst muligt

Pris 

Opholdet er gratis for både jer og børnepassere. Efterspørgslen er typisk så stor, at der kan forekomme venteliste.

Vil du vide mere?

Kontakt ergoterapeut Maj Malmberg på mm@elsassfonden.dk