CP Arbejde Kontor

Kollega med CP? Råd til dig

Er du leder for en medarbejder med CP? Eller kollega?

Undersøgelsen giver syv råd og anbefalinger til dig, som arbejder med en person med CP. Rådene hjælper med at få sat rammerne for medarbejderen med CP bedre i system. De letter dine forpligtelser som leder i hverdagen og arbejdsvilkårene for medarbejderen med CP.

Forhold jer til medarbejderens anderledeshed

Det er en anderledes situation at have en medarbejder med et handicap. Derfor er der ikke nogen grund til at undgå at italesætte dette. Tal med din medarbejder om, hvordan handicappet påvirker hans eller hendes arbejde. Drøft også, hvordan fælles opgaver nemmest løses. 

Det er i orden at tale om dine medarbejderes forskelle og finde frem til, hvordan der kan tages særlige hensyn til CP-medarbejderen. Du bør ikke lade som om, at forskellene mellem medarbejderen med CP og de øvrige medarbejdere ikke eksisterer. Det vil de ikke blive mindre synlige af.

 
Politik er godt – men omtanke er bedre 

Politikker kan være med til at skabe en god dialog omkring mangfoldighed i virksomheden. Men det som hjælper inklusion på vej i hverdagen, er hvordan ansatte behandler hinanden.
Du bør engagere dig i, hvordan der konkret skabes optimale rammer for dine medarbejdere.

Tal åbent om omgangstonen på arbejdspladsen, den måde kolleger hjælper hinanden på og hvordan I bedst løser praktiske problemer. Det er bedre for både medarbejdere med og uden handicap.


Gør rammerne klare 

Det er svært for medarbejdere med handicap at vide, hvor meget de kan forvente af dig som leder. Nogle er måske relativt nye på arbejdsmarkedet.

Din medarbejder med CP vil også gå langt for at undgå at være til besvær. Som leder bør du tage problemstillingen op og gøre klart hvilke rammer og muligheder, der er for tilbud, hjælp og hjælpemidler. Det fjerner din medarbejders tvivl om mulighederne for hjælp, og det forhindrer, at medarbejderen med CP føler sig nødsaget til at kompensere for sit handicap.


Find de permanente løsninger 

Der vil opstå situationer i hverdagen, hvor din medarbejder med CP oplever vanskeligheder. Når det sker, så overvej om det er et problem, som kan afhjælpes en gang for alle.
Det er akavet, hvis medarbejderen oplever de samme vanskeligheder igen og igen, og hver gang skal bede andre om hjælp eller selv kompensere.

Prøv at afhjælpe problemet permanent, f.eks. i form af fysiske tilpasninger, elektroniske hjælpemidler eller faste aftaler om hjælp. Det mindsker de akavede situationer. Det vil være mere behageligt, både for medarbejderen med CP, for dig som leder og for dine øvrige medarbejdere.


Find de kollega-uafhængige løsninger 

Er løsninger på vanskeligheder i forbindelse med medarbejderen med CP afhængige af kollegernes velvilje? Det skaber nemlig ulighed i relationen mellem medarbejderen med CP og de øvrige medarbejdere.

Medarbejderen vil føle sig afhængig af sine kolleger og fremstå som en svagere part i medarbejdergruppen. Brug derfor tid på at finde permanente løsninger på problemerne, og vælg løsninger, som er uafhængige af kollegers og din velvilje til at hjælpe.


Vær opmærksom på omsorg og undgå barnliggørelse 

Omsorg for hinanden i virksomheden er positivt. Men omsorg for medarbejdere med CP viser sig ofte som barnliggørelse. Det er ubehageligt for medarbejderen, og det skaber en ulige relation til kollegerne.

Når kolleger behandler medarbejderen med CP som et barn, der skal opdrages, ødelægger det det lige forhold mellem kolleger og medarbejderen. Det er vanskeligt at sige fra over for omsorg, når den gives i den bedste mening. 

Hav derfor omsorg for medarbejderen med CP, som for enhver anden kollega. Vær opmærksom på at han eller hun ikke sættes i en barnerolle af de øvrige medarbejdere eller dig selv.


Vær opmærksomme på jokes – er de altid sjove? 

En humoristisk omgangstone er vigtig, når man danner relationer og jokes løsner op for akavede situationer. Men det er ikke hensigtsmæssigt at joke konstant, heller ikke om og med medarbejderen med CP. Medarbejderen får det svært, hvis det hele tiden forventes at han eller hun skal joke med sit handicap. Det er ikke alle, som bryder sig om ’spasser-rollen’.

Læs også...

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Lær nyt. Bliv klogere på CP – og få indblik i det spændende arbejde, der foregår i Elsass Fonden og i de mange projekter, vi støtter.

TILMELD ›
Hvad Er Nu Det For En Rapportforside

Rapport om CP og arbejdsmarked

Læs den fulde forskningsrapport af professor Nanna Mik-Meyer om personer med CP på arbejdspladser og hent et katalog med anbefalinger.

Læs mere ›