Elsass Nicolaj årsskrift

Aktivitet og træning

Træning er sundt for alle – også for mennesker med CP. Regelmæssig fysisk aktivitet fra børneårene (og op) er endda særdeles hensigtsmæssig for børn med CP. Det er godt for den motoriske udvikling, og det modvirker udviklingen af kontrakturer og svind af muskler.

En mere effektiv hjerne

Hjerneforskningen tager i dag afsæt i, at vores hjerner ændrer sig hele tiden. Det kaldes neuroplasticitet, og ændringerne sker hos os alle – børn som voksne – hele livet igennem. Nye netværk dannes konstant, og din hjerne påvirkes, når du er fysisk aktiv.

Når du foretager dig en hvilken som helst aktivitet, sker der ændringer i forbindelserne mellem nerveceller og i nervecellernes egenskaber, og du optimerer de kredsløb i hjernen, der styrer dine bevægelser.

Neuroplasticiteten – altså hjernens evne til at ændre sig – er det helt grundlæggende for hjernens funktioner, men der er forskellige typer af påvirkninger, der i særlig grad understøtter neuroplasticiteten, herunder træning.

Bedre 'læring'

Når du er fysisk aktiv, bliver du bedre til det, vi kalder ‘læring’. Det handler i bund og grund om, at de kredsløb i hjernen, der anvendes til at styre dine bevægelser eller udføre kognitive funktioner, optimeres, hver gang du foretager en aktivitet – dvs. mobiliserer en adfærd.

Neuroplasticiteten – altså hjernens evne til at ændre sig – er den helt grundlæggende metode for hjernens funktioner, men der er forskellige typer af påvirkninger, der i særlig grad aktiverer neuroplasticiteten.

De er bestemt af den type af stimuli, der igangsætter neuroplasticiteten. Men et fællestræk for alle typer af neuroplasticitet er, at de er aktivitetsafhængige. Det betyder, at en impuls skal sætte de neurale netværk i gang, og jo flere gange de aktiveres og dermed bruges, jo bedre og mere effektive bliver de.

Den omstillingsparate hjerne

Når hjernen er ‘på arbejde’, aktiveres de neurale netværk som følge af et sanseindtryk, en reaktion eller et feedback fra organer i kroppen. Hjernen finder derpå det mest effektive netværk, i forhold til at udføre opgaven, og dette netværk aktiveres.

På den måde anvender hjernen kun den mængde energi, der er nødvendig, og det gør, at hjernen har energireserver nok til at være parat og dynamisk uden pause. Det, at hjernen er ‘plastisk’, er netop et udtryk for, at den til enhver tid er omstillingsparat. Den kan ændre sine netværk, så de passer bedst til en given situation.

Læs også...

Hjernens foranderlighed

Neuroplasticitet – hjernens foranderlighed

Nyere forskning dokumenterer, at vores hjerner kan ændre sig fysisk – og dermed ændre funktion – uanset hvor gamle vi er, og om vi har en hjerneskade eller ej.

Læs mere ›
Danrmarkskort Hovedstaden

Find en aktivitet

Se vores aktuelle tilbud til børn, unge og voksne med CP - samt fagpersoner på området.

Læs mere ›