Samarbejde Brikker

Projekter og indsatser

Elsass Fonden støtter projekter og initiativer, der gør en positiv forskel for mennesker med cerebral parese (CP)

Foreninger, institutioner eller enkeltpersoner, der har til hensigt at støtte, inkludere eller på anden vis hjælpe mennesker med CP, kan søge om støtte i Elsass Fonden.

Hvilke kriterier er der for ansøgningen?

Der er ingen formelle krav til projektet eller indsatsens karakter eller indhold. Vigtigst er det, at projektet tydeligt bidrager til at gøre en gerne vedvarende forskel for flest mulige med CP.

Vær opmærksom på, at vi som hovedregel ikke støtter projekter, som vurderes at høre under almen kommunal drift.

Tidligere har fonden støttet projekter eller indsatser forankret i fx:

  • Idræt
  • Kunst
  • Kultur
  • Samfund

Ansøgninger på beløb over 25.000 kr. bevilliges fire gange årligt af fondens bestyrelse. Se ansøgningsfrister her

Særstøtte til studerende

Studerende på masteruddannelsen i neurorehabilitering ved Københavns Universitet kan søge om støtte i Elsass Fonden.

Fonden har bidraget til oprettelsen af uddannelsen med formålet om at styrke behandlingsindsatsen generelt for mennesker med cerebral parese og anden form for hjerneskade. Læs mere her

Hvad støttes ikke?

Det sker, at en ansøgning afvises - enten helt eller delvist. Typisk sker det ud fra følgende:

  • Indsatsen vurderes ikke at gøre tilstrækkelig forskel for mennesker med CP
  • Det ansøgte beløb matcher ikke indsatsen eller det forventede resultat
  • Ansøgeren er blevet støttet flere gange i indeværende år eller i løbet af de senere år
  • Projektet vurderes at kunne finansieres igennem det offentlige system 

Vær opmærksom på, at vi aldrig begrunder et specifikt afslag.

Hvordan ansøger jeg?

Det er nemt at søge om støtte. Alt foregår online, hvor du logger ind med MitID, opretter en profil og færdiggør din ansøgning. Vær obs på, at din ansøgning skal indeholde følgende:

  • En detaljeret projektbeskrivelse
  • Et detaljeret budget

Alle bevilligede projekter indberettes til SKAT.

Har du spørgsmål? Kontakt os på legat@elsassfonden.dk

Læs også...

Elsass Nicolaj årsskrift

Nyt om legater

Se et udpluk af de seneste personer og initiativer, Elsass Fonden har støttet.

Læs mere ›

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Lær nyt. Bliv klogere på CP – og få indblik i det spændende arbejde, der foregår i Elsass Fonden og i de mange projekter, vi støtter.

TILMELD ›