Ekstern forskning

Følgende temaer beskriver de væsentligste områder i Elsass Fondens strategi for forskning. Temaerne tager udgangspunkt i fondens egen forskning, og fremstår samtidigt som pejlemærker for de eksterne forskningsprojekter, der tænkes at kunne nyde fremme ved tildeling af støtte.

Hvis relevant, indgår Elsass Fondens eget forskningscenter gerne i samarbejde med eksterne projektpartnere. Ansøgninger, der ikke umiddelbart falder ind under de her beskrevne temaer, vil eventuelt kunne tilgodeses, særligt såfremt projekterne er nytænkende og/eller baserer sig på nye metoder.

Tema 1: Tidlig diagnostik

Projekter, der søger at stille så tidlig en diagnose som muligt med henblik på en tidlig indsats, der baseres på en effektiv behandling og/eller træningsmetode. Endvidere projekter, der søger at afdække markører og symptomer samt at identificere risikofaktorer for udvikling af cerebral parese.

Tema 2: Individualiseret behandling

Tværdisciplinære projekter, der skaber indsigt i hvorledes man bedst kan tilrettelægge en kontinuerlig indsats for den enkelte med cerebral parese, herunder kan foretage en løbende tilpasning afhængig af det individuelle udviklingsforløb.

Tema 3: Nye behandlingsformer

Projekter der fokuserer på at finde nye behandlinger, således at en fremtid kan imødeses, hvor behandling af børn med cerebral parese bliver baseret på de mest funktionelle og effektive metoder.

Tema 4: Afdækning af psykologiske og sociale behov

Projekter der skaber indsigt i de psykologiske og sociale behov og mekanismer ved cerebral parese, hvor selvtillid og kontrol over eget liv er nøglebegreber for et godt liv.

Tema 5: Uddannelse og jobskabelse

Projekter der skaber indsigt i øgede muligheder for uddannelse og jobskabelse for mennesker med cerebral parese, samt projekter der skaber indsigt i behovet hos såvel børn, unge som voksne med cerebral parese i forhold til den hjælp og støtte, der sikrer et funktionsniveau på lige fod med andre i samfundet.

I forhold til PhD-projekter er det Elsass Fondens normale praksis, at støtte svarer til 1-2 års PhD-stipendieløn, mens den resterende udgift bør tilvejebringes fra uddannelsesstedet. Endvidere yder Elsass Fonden ikke støtte til finansiering af overhead eller andre administrative udgifter. Hvis der ansøges om PhD-projekter, skal navnet på PhD-kandidaten fremgå af ansøgningen.

Se eksempler på forskningstøtte her

Se ansøgningsfrister her


Projektkategorier:

1. Korte projekter: op til 1 mio. kr.
2. Opstartsprojekter med forløb fra 1-2 år: op til 2 mio. kr.
3. Modne projekter med forløb fra 2-3 år.

Strategien for forskning er vedtaget august 2016, men kan løbende opdateres.

Læs også...

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Lær nyt. Bliv klogere på CP – og få indblik i det spændende arbejde, der foregår i Elsass Fonden og i de mange projekter, vi støtter.

TILMELD ›
Forside Anina Phd

Eksempler på forskningsstøtte

Se eksempler på forskningsprojekter, som Elsass Fonden har støttet med legat.

Læs mere ›