Kristine Og Fagperson

Grønland vil styrke indsatser for mennesker med CP

Et nyt samarbejdsprojekt skal sikre den bedst mulige indsats for mennesker med cerebral parese i Grønland.

En kold september morgen lander fire af Elsass Fondens faglige medarbejdere i lufthavnen i Nuuk. Vintertøjet er fundet frem, da turen går til Dronning Ingrids Hospital. En stor gul bygning med udsigt til Ishavet danner rammen for de næste tre temadage om cerebral parese (CP) og neuroplasticitet, der er planlagt for fagpersoner på handicapområdet i Grønland.  

Det er som led i et netop igangsat samarbejdsprojekt med hospitalet og Kommunegarfik Sermersooq (kommunen) i Nuuk. Formålet er at skabe større sammenhæng og kvalitet i indsatser for særligt børn med cerebral parese i Grønland.

 

 

”Øget viden om CP og neuroplasticitet kan komme familierne til gavn ved, at kvaliteten i indsatsen bliver styrket. Dét at få nyeste viden om diagnosen og sætte fokus på indsatsområder er afgørende for ordentlig kvalitet i habiliteringsindsatsen,” siger fysioterapeut Patricia de Lipthay Behrend, der er chef for Praksis og Innovation i Elsass Fonden.

Hun er en del af teamet i Grønland og har sammen med ergoterapeut Christina Therese Andersen, psykolog Sofie Ejlersen og ergoterapeut og projektleder Line Zacho Greve taget det første spadestik til projektet, der udspringer af Elsass Fondens mission.

”I Elsass Fonden arbejder vi for at øge livskvaliteten for mennesker med cerebral parese i Danmark. Men vi har en ambition om at nå ud til hele rigsfællesskabet. Så det indebærer også Grønland og ikke mindst Færøerne,” siger Elsass Fondens administrerende direktør Peter Lindegaard.

Ny viden om CP og indsatsmuligheder

Lokalet i den gule bygning er fyldt op med fagpersoner fra hele Grønland. På en af stolene sidder ergoterapeut Cecilie Balle Bærentsen, der er konstitueret ledende terapeut på hospitalet. Hun har været en del af planlægningen bag.

”Vi har valgt at samarbejde med Elsass Fonden, fordi cerebral parese er et relativt nyt område, som man er begyndt at have fokus på i Grønland. Vi ser det som en vigtig ting at sætte fokus på – både i det grønlandske sundhedsvæsen, men også i hele Grønland. Så personer på området får ny viden om cerebral parese og indsatsmuligheder,” siger hun.

 

Cecilie Balle Bærentsen

Ergoterapeut Cecilie Balle Bærentsen, konstitueret ledende terapeut på Dronning Ingrids Hospital.

 

Fælles for fagpersonerne er, at de ønsker at blive klædt bedst muligt på til at varetage den professionelle opgave omkring familien. 

”Vi skal sikre, at familierne oplever, at de bliver set, og at de får de rigtige tilbud på de rigtige tidspunkter. Og vi kan være med til at lette deres hverdag, ved at vores kommunikation er tydelig mellem hinanden,” siger børneergoterapeut Mie Fridan Sørensen fra Kommunegarfik Sermersooq.

Hun bliver bakket op af Cecilie Balle Bærentsen:

”Det er vigtigt, fordi det skaber den bedste rehabilitering og det bedste forløb for børn med CP og deres familie.”

 

Mie Fridan Sørensen

Børneergoterapeut Mie Fridan Sørensen fra Kommunegarfik Sermersooq i Nuuk.

 

Forældresamarbejde 

Ud over at øge viden blandt fagpersoner på området er formålet med projektet også at skabe nogle rammer for familierne, så de kan tage ansvar for deres børns udvikling og indsats. I forlængelse af de faglige temadage fik forældre til børn med CP og støttepersoner mulighed for at tilmelde sig to temadage med fokus på vigtige temaer i relation til CP. 

Kristine Nielsen, der er mor til 2-årige Mikisuluk med CP, var hurtig til at tilmelde sig. For hende har det været afgørende at få mere viden om diagnosen.

”Jeg har givet mig selv skylden for min søns CP i en længere periode. Jeg har gået og bebrejdet mig selv. Det er også noget, jeg har givet udtryk for overfor min søns far, som siger, at det ikke er min skyld, og at jeg ikke skal bebrejde mig selv. Men ved at deltage i temadagene her føler jeg, at det er blevet sat på plads," siger Kristine Nielsen. 

Hun tillægger det stor betydning, at de fagpersoner, der er omkring hendes søn, får et større vidensgrundlag at arbejde ud fra.

”Jeg er meget forhåbningsfuld i forhold til, at jeg kan få råd og vejledning. Det er noget, jeg ser meget frem til, fordi det giver mig en tryghed at vide, at jeg kan komme videre," siger hun.

 

Forældre til børn med CP

Sussi Faurschou (tv) sammen med blandt andre Kristine Nielsen (th)

 

Kristine Nielsen har også stor glæde af at møde andre forældre til børn med CP. En af dem er Sussi Faurschou, der er mor til en 12-årig dreng med CP.

”Det er første gang, jeg overhovedet har mødt de andre forældre, der har et barn med CP. Så det er overvældende. Det er dejligt at møde forældre, og se, at de udfordringer, de har, har jeg også haft, dengang min søn var mindre," siger Sussi Faurschou og fortsætter:

”Det er vigtigt, fordi man føler sig meget isoleret og ensom i Grønland, der jo er et rigtig stort land, og der er langt fra by til by." 

På baggrund af temadagene har forældrene fået skabt et fællesskab. Men de har også fået en større indsigt i vigtige fokusområder såsom krop, hjerne, ernæring, deltagelse og aktivitet.

 

Læs også...

Huset

Hvad er Elsass Fonden?

Elsass Fonden er en privat fond, som arbejder for at øge livskvaliteten for mennesker med cerebral parese (CP) og deres pårørende.

Læs mere ›
Fagfolk Ved Bord Web

Vil I samarbejde?

Gennem projektsamarbejde med kommuner, hospitaler og institutioner arbejder vi med kompetenceudvikling af fagfolk omkring mennesker med CP. 

Læs mere ›
Arthur Og Far

Søg om støtte

Hvert år støtter Elsass Fonden mere end 700 mennesker med CP og projekter.

Skal Elsass Fonden støtte dig eller dit projekt?

Læs mere her

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Lær nyt. Bliv klogere på CP – og få indblik i det spændende arbejde, der foregår i Elsass Fonden og i de mange projekter, vi støtter.

TILMELD ›