Efter Funktionsboost-forløb: ”Jeg har fået et helt andet udgangspunkt i mit liv”

Alle mennesker kan udvikle sig livet igennem - også selvom man har en hjerneskade som cerebral parese. Det er Jeppe Forchhammer et godt eksempel på.

En sommerdag i juni 2020 ligger Jeppe Forchammer på en træningsmåtte i et af Elsass Fonden lokaler i Charlottenlund. Han ligger på ryggen og bevæger sig lettere besværet i et forsøg på at vende sig om på maven. Han har sin hjælper og to fysioterapeuter omkring sig, som observerer.

31-årige Jeppe Forchhammer er lige begyndt på forløbet Funktionsboost, som er et tilbud til voksne med cerebral parese (CP), der har oplevet et funktionsfald i hverdagen. Forløbet bliver tilrettelagt ud fra de mål og behov, som Jeppe Forchhammer har, og et fagligt team fra Elsass Fonden vejleder og inspirerer ham med fokus på at få skabt et løft i hverdagen. Ét af hans mål er, at han gerne vil kunne vende sig i sengen uden hjælp.

30 sekunder er gået, og han kæmper videre på måtten uden held med at vende sig. Han får lov til at forsøge i flere minutter, men må til sidst give op.

Motivation og udfordrende aktiviteter

For bare et halvt år siden var Jeppe Forchhammer afhængig af hjælp til alt. Han tilmeldte sig Funktionsboost, fordi han ønskede at få mere kontrol over sin krop.

”Jeg tilmeldte mig Funktionsboost, fordi jeg havde et nytårsforsæt i 2020 om, at jeg gerne ville starte til fysioterapi for at få mere styr på min krop. Jeg ledte efter en fysioterapeut, som havde erfaring med CP. Jeg blev anbefalet Elsass Fondens tilbud og tænkte, at jeg ville prøve det,” siger han.

I løbet af fire måneder er han blevet udfordret gennem forskellige fysiske aktiviteter, som han selv har været med til at definere.

 ”Jeppe har lige fra start af været frisk på at prøve en masse forskellige ting af for at se, hvad som fungerede bedst. Han har også været god til selv at komme med forslag og idéer undervejs,” fortæller fysioterapeut Kimmie Westh Svendsen, som er en del af fagteamet bag Funktionsboost.

 

Jeppe Forchhammer i Elsass Fondens have

 

Nyere forskning dokumenterer, at hjernen kan forandre sig, og at alle mennesker kan udvikle sig og lære nyt gennem den rette indsats.

Jeppe Forchhammer er ifølge Elsass Fondens forskningschef, Jens Bo Nielsen, et fint eksempel på, at det er muligt at udvikle sig, selvom man er voksen og har en svær grad af CP, hvis man har viljen og det rette hold omkring sig.

Og særligt motivation er afgørende for, at man kan opleve forbedringer.  

”Forbedringer kan ske under alle betingelser, men det kræver en indsats. Man skal være indstillet på det, motiveret, have drive og en tro på det,” siger Jens Bo Nielsen.

Store forbedringer

Jeppe Forchhammers hjælperteam og Elsass Fondens faglige medarbejdere har motiveret og støttet ham til at afprøve nye aktiviteter og bevægelser. Han har blandt andet prøvet kræfter med en racerunner og andre aktiviteter, som han ikke tidligere har stiftet bekendtskab med.

Han er blevet udfordret med sigte på at øge hans funktionsniveau.

”En af de væsentligste faktorer for neuroplasticitet (hjernens evne til at forandre sig og lære nyt, red.) er, at vi bliver udfordret af de omgivelser, vi er i. Omgivelserne, herunder andre mennesker, skal skabe mulighed for udfordringer, udforskning og leg i bred forstand,” forklarer Jens Bo Nielsen.

Sammen med resten af teamet bag Funktionsboost har Kimmie Westh Svendsen været med til at stimulere Jeppe Forchhammers nysgerrighed og lyst til at lære nyt. Det har resulteret i, at han har opnået store forbedringer.

”Han har fået mere kontrol over sin krop og bevæger sig mere roligt. Hans vejrtrækning er også blevet mere kontrolleret. Han kan bedre trække vejret ned i maven og på den måde bedre få ro på kroppen”, fortæller hun.

Større frihed

Efter 4 måneders intenst forløb er det tid til at lave en såkaldt sluttest. Den skal vise, om Jeppe Forchhammer har opnået et af sine mål om selv at kunne vende sig fra ryg til mave.

Han ligger endnu engang på træningsmåtten i Elsass Fonden. Ved siden af står hans el-stol, og Kimmie West Svendsen tager noter. Inden hun kan nå at notere noget ned på sin blok, har han vendt sig om på maven.

”Jeppe har udviklet sig meget mere, end hvad jeg havde turde håbe på, da vi startede. Jeg er meget stolt af vores samarbejde,” siger Kimmie Westh Svendsen.

Selv efter forløbet er slut oplever Jeppe Forchhammer forbedringer, og han er blevet mere selvhjulpen i sin hverdag.

”Jeg kan selv rulle i min seng igen, uden at det er vildt besværligt. Og jeg er begyndt at køre min el-stol mere selv i stedet for at vente på, at min hjælper kommer og gør det. Jeg kan også selv være mere med, når jeg for eksempel skal have tøj på,” fortæller han og fortsætter:

”Jeg har lært at bruge og styre min krop og muskler på en helt ny måde. Jeg vil faktisk påstå, at jeg er blevet nogle år yngre i min krop igen. Jeg oplever en større frihed. Jeg har nogle gange set min krop som en skal, men det gør jeg ikke mere.”

Kræver indsats over tid

Et forløb som Funktionsboost kan ikke stå alene. For at opnå varige forbedringer er det væsentligt, at Jeppe Forchhammer fortsætter med at blive udfordret gennem forskellige aktiviteter.

”Neuroplasticitet stiller krav til os, hvis vi vil ændre os. Det kommer ikke gratis, men kræver en aktiv indsats over lang tid. Og når ændringerne er tilvejebragt, skal de holdes ved lige,” siger Jens Bo Nielsen.

Det er derfor vigtigt, at Jeppe Forchhammers hjælpere støtter op i hverdagen.

”Mine faste hjælpere og jeg er blevet mere opmærksomme på, at jeg selv gerne må gøre det, som jeg kan, og gerne må træne min krop,” fortæller Jeppe Forchhammer og slutter:

”Jeg er kommet i gang med at bruge mig selv og min krop på en helt ny måde. Det er som om, at jeg har fået knækket nogle koder fra hjernen ud til mine muskler. Jeg føler, at der er en bombe, der er eksploderet i mit funktionsniveau. Jeg har fået et helt andet udgangspunkt i mit liv.”

Starttest og sluttest

Da Jeppe Forchhammer begynder på forløbet Funktionsboost, skal han lave en starttest, hvor han skal prøve at vende sig fra ryg til mave, som er ét af de mål, han har sat sig. Efter 4 måneder laver han en sluttest for at se, om han har nået sit mål.

Se, hvordan det gik i videoerne herunder.

Starttest
Sluttest

Læs også...

Traening Stock WEB

Ny viden om aktiviteter og svær CP

Det er muligt at øge aktivitetsniveauet betydeligt hos voksne med svær CP. Det påviser et forskningsprojekt fra Elsass Fonden

Læs mere ›
Hjernens foranderlighed

Neuroplasticitet – hjernens foranderlighed

Nyere forskning dokumenterer, at vores hjerner kan ændre sig fysisk – og dermed ændre funktion – uanset hvor gamle vi er, og om vi har en hjerneskade eller ej.

Læs mere ›