Skole

Nyt projekt skal give større viden om kognitive udfordringer hos folkeskolebørn med CP

Der er i dag for lidt fokus på de kognitive udfordringer, som folkeskolebørn med cerebral parese kan have. Det kan give børnene svære skoleforløb. Det vil et nyt forskningsprojekt ændre på ved at lave en grundig undersøgelse af de kognitive funktioner hos børn og unge med CP i folkeskolen. Elsass Fonden støtter projektet.

Børn med cerebral parese (CP) har ofte nedsat motorisk funktion og andre følger af hjerneskaden, heriblandt kognitive udfordringer som f.eks. indlæringsvanskeligheder og koncentrationsvanskeligheder. I Danmark har man et opfølgningsprogram, (CPOP), der inkluderer en løbende vurdering af barnets fysiske formåen, men kognitive vurderinger indgår ikke. Det vil et nyt forskningsprojekt lave om på. Elsass Fonden støtter projektet med mere end 4 mio. kr.

Et voksende antal studier understøtter nødvendigheden af, at børn og unge med CP får et systematisk tilbud om kognitiv udredning. Et dansk studie har for eksempel dokumenteret, at kun 42 % af elever med CP gennemfører 9. klasses eksamen i folkeskolen i Danmark, selvom de gennemfører 10 års skolegang, og ofte får støtte i timerne.

Internationale undersøgelser har ligeledes fundet, at børn med CP har høje forekomster af globale kognitive udfordringer og specifikke udfordringer bl.a. mht. visuelt at kunne aflæse omverden og huske og se mønstre (visuospatiale funktioner) samt planlægge, tilpasse og målrette adfærd (eksekutive funktioner).

Derfor vil Rigshospitalets Videnscenter for Klinisk Neuropsykologi, børn og unge, i samarbejde med Center for Hjerneskade, Aarhus Universitet og Københavns Universitet undersøge og beskrive den kognitive funktion hos børn og unge med CP i danske folkeskoler.

Fælles nordisk protokol

Projektet inkluderer 100 børn og unge med CP i alderen 11-15 år. Hver deltager vil gennemgå en kognitiv udredning med en række test, herunder vurdering af generel kognitiv funktion, eksekutive funktioner og visuospatiale færdigheder.

Alle test tager udgangspunkt i en fælles nordisk protokol på området (CPCog-protokollen). Derudover vil deltagerne gennemgå supplerende tests af hukommelse, opmærksomhed, træthed/fatigue og symptomer på psykisk mistrivsel.

Bedre rådgivning til skoler og familier

Målet er at finde ud af, hvilke kognitive udfordringer folkeskolebørn med CP eventuelt har og hvordan man bedst kan støtte børnene - både som lærer, støttepædagog og som forælder.

På baggrund af resultaterne vil de fire samarbejdspartnere udarbejde en vejledning og en række anbefalinger til skoler og forældre, så børn med CP og kognitive udfordringer fremover kan få en bedre støtte og dermed et bedre skoleforløb i folkeskolen. Der vil desuden blive udarbejdet en individuel udredningsrapport på de børn, der deltager i projektet, med anbefalinger til forældre og skole.

Et vigtigt område for fonden

For Elsass Fonden er projektet en vigtig grundsten i arbejdet med at øge livskvaliteten for mennesker med CP. Fondens administrerende direktør, Peter Lindegaard, glæder sig over, at der nu bliver sat fokus på kognitive udfordringer, som skolebørn med CP kan have.

”Elsass Fonden har i flere år ønsket at få fokus på psykologisk testning af børn med CP, da vi har behov for nye testsystemer, der kan give kognitive vurderinger af målgruppen. Med dette 3-årige projekt sættes der fokus på netop det område i et spændende samarbejde med flere relevante interessenter," siger han.

Elsass Fonden udbyder ca. to gange om året tilbuddet Godt i gang med læring, som er et 4-dages ophold for familier med skolestartende børn, der har CP. 

Læs også...

Soede Piger - Godt i gang

Om Godt i Gang med Læring

Et kursus for forældre til børn med CP om, hvordan man bedst forbereder sig på overgangen fra daginstitution til skole.

Læs mere ›
Arthur Og Far

Søg om støtte

Hvert år støtter Elsass Fonden mere end 700 mennesker med CP og projekter.

Skal Elsass Fonden støtte dig eller dit projekt?

Læs mere her

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Lær nyt. Bliv klogere på CP – og få indblik i det spændende arbejde, der foregår i Elsass Fonden og i de mange projekter, vi støtter.

TILMELD ›