Illustration af nyt kunstcenter CC Studio

Fonden støtter kunstcenter

Donation fra Elsass Fonden muliggør, at ny innovativ kunstformidling også bliver tilgængelig for personer med et handicap

CC Studio er Copenhagen Contemporarys formidlingstiltag i form af faciliteter, aktiviteter og læringsforløb for børn og unge med fællesskab som omdrejningspunkt. Tanken bag CC Studio er at formidle samtidskunsten på en innovativ måde, hvor læring om og refleksion over verden sker gennem det fysiske og dialogbaserede møde med kunsten. Med støtte fra flere fonde kan kunstcentret nu realisere de fysiske rammer for det ambitiøse tiltag.

Elsass Fonden har støttet konstruktionen af en elevatorlift til stor glæde for CC Studios fremtidige gæster med et handicap:

“Som fond arbejder vi målrettet for at øge livskvaliteten for mennesker med diagnosen cerebral parese. Derfor glæder vi os over, at vores bidrag gør det muligt at få etableret en elevatorlift, som sikrer, at CCs store nye formidlingscenter CC Studio, som ligger på husets førstesal, også bliver tilgængelig for mennesker med handicap,” fortæller Elsass Fondens administrerende direktør Peter Lindegaard.

En større donation fra Ole Kirk’s Fond har endvidere muliggjort renovering og klargøring af formidlingscenterets lokaler på CCs førstesal, hvor der indrettes værksteder, undervisnings- og udstillingslokaler. Derudover har Salling Fondene givet en bevilling til de nye publikumsarealer.

De tilsammen 6,1 millioner bidrager til åbningen af CCs førstesal, der endnu ikke været tilgængelig for offentligheden.

”Vi er meget glade og stolte over donationerne fra Ole Kirk’s Fond, Salling Fondene og Elsass Fonden, da vi nu kan skabe rammerne om et playscape, hvor man sammen kan lege, lære, tænke og skabe forandring sammen. CC Studio har været en vigtig målsætning for os, da børn og unge i kunsten kan møde et univers, der giver adgang til læring om hele verden, om det samfund de er en del af. Her kan de træde ind i et univers af kunstnerisk aktivitet, der styrker deres evne til at tænke samskabende, innovativt og udforske deres egen kreativitet. Kunsten er for os med til at skabe det hele menneske,” udtaler CCs direktør Marie Nipper.

Legende og lærende fællesskaber

I CC Studios udstillinger vil det være muligt at røre ved, bevæge sig i, undersøge og bruge kunsten, og derigennem aktivere både krop, øje og forstand. CC Studio vil tilbyde forskellige programmer henvendt til institutioner og børnefamilier, men også ungdomsuddannelser, virksomheder og andre interesserede grupper.

Med udvidelsen af CC Studio og åbningen af CCs førstesal vil mere end 2.000 m2 ud af kunstcentrets samlede 7.000 m2 dedikeres til formidling og særlige udstillings- og aktivitetsformater, der vægter deltagelse og leg som en særlig menneskelig kraft og dimension. CC tror på, at kunst er et unikt udgangspunkt for læring og kan være med til at danne rammen om fællesskaber, aktiviteter, leg og samtale, der lægger grund for den dannelse, der gør os til aktive og interesserede samfundsborgere.

Som det første af sin slags henvender CC Studiosig til børn og unge i hele Danmark, og CC har allerede iværksat samarbejder med aktører rundt omkring i landet, bl.a. gennem et recidency-program, hvor skoler kommer på et flerdagsophold sammen med deres lærere. I weekenderne har CC Studiosærligt fokus på familier og foreninger, således at der skabes fælles kunstoplevelser på tværs af generationer, kulturer og interesser.

”Kerneelementerne i vores formidlingsstrategi er fællesskab og leg. Vi tror på, at børn, unge og voksne har brug for at være sammen, og at fællesskaber omkring aktiviteter i kunsten giver et stærkt afsæt for læring, dialog, erfaring, leg og glæde. Alt sammen kvaliteter der har betydning for den måde, vi ruster os til et godt liv i en globaliseret og gennemdigitaliseret verden. Når børn og unge får mulighed for at møde hinanden gennem kreativ og fysisk aktivitet, formes nye fællesskaber og de eksisterende fællesskaber styrkes. CC Studio giver os unikke muligheder for at udvikle de legende og lærende fællesskaber med udgangspunkt i kunsten,” udtaler CCs formidlingschef Annette Skov.

Læs også...

Elsass Vilma TA 2635 Cool

Hvad støtter vi?

Elsass Fonden støtter mennesker med cerebral parese (CP) samt forskning og øvrige projekter, der bidrager med positiv udvikling på området.

Læs mere her
Arthur Og Far

Søg om støtte

Hvert år støtter Elsass Fonden mere end 700 mennesker med CP og projekter.

Skal Elsass Fonden støtte dig eller dit projekt?

Læs mere her

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Lær nyt. Bliv klogere på CP – og få indblik i det spændende arbejde, der foregår i Elsass Fonden og i de mange projekter, vi støtter.

TILMELD ›