Der forskes i mad

Ny forskning om kost og CP

Hvis børn med CP skal styrkes ernæringsmæssigt, så er det nødvendigt med større fokus på det enkelte barn, konkluderer et nyt forskningsprojekt.

Forskere fra Elsass Fonden og Københavns Universitet har i et samarbejdsprojekt med specialskolen Geelgårdskolen i Virum netop udgivet en videnskabelig artikel i tidsskriftet Nutrients om kost og ernæring hos børn med cerebral parese.

I projektet har forskerne undersøgt, om børn med CP indtager den rette mængde energi og korrekt ernæring. Begge faktorer er afgørende for at opnå optimal vækst af kroppen, og de bedste betingelser for hjernens udvikling. Børnenes aktivitetsniveau er også blevet målt, da fysisk aktivitet påvirker energibehovet.

Undersøgelsen viser, at flere af børnene med svær CP ikke får dækket deres energibehov. Og det kan have utilsigtede følgevirkninger, fortæller ph.d. i kost og ernæring, Solvejg Hansen, én af forskerne bag projektet.

– Mangel på ernæring kan have problematiske konsekvenser for kroppens udvikling af blandt andet muskelmasse og knoglevækst samt den generelle helbredstilstand. Det er derfor vigtigt at få øget energiindtaget i gruppen med svær CP – og det kan være en fordel at starte med at se på mundmotorisk kunnen og vurdere, om kosten skal justeres, forklarer Solvejg Hansen.

Mere forskning og individuel rådgivning

Undersøgelsen peger også på, at børn med svær CP har et lavere fysisk aktivitetsniveau end de andre grupper. Og så kunne forskerne konstatere, at børn med svær CP har vanskeligt ved at få dækket behovet for omega-3-fedtsyrer og fibre.

– Fysisk aktivitet og tilstrækkelig indtagelse af energi, fibre og omega-3-fedtsyrer er vigtige, fordi alle faktorer kan være med til at signalere til øget stimulering af plasticitet i hjernen og kognitiv udvikling, påpeger Solvejg Hansen.

Børn med CP har meget forskellige behov og forudsætninger for at indtage den mest optimale kost, og derfor bør kosten tilrettelægges for det enkelte barn, anbefaler hun.

– Her er individuel rådgivning nødvendig. Fremadrettet er det afgørende at få styrket denne indsats sideløbende med mere forskning på området, uddyber Solvejg Hansen.

Udover fokus på børn med CP vil forskergruppen fremadrettet koncentrere sig om kost og ernæring hos voksne med CP.

I alt inkluderede undersøgelsen 31 børn med let CP (GMFCS-niveau I–II), 14 børn med svær CP (GMFCS-niveau IV–V) samt 22 børn uden CP i alderen 5-19 år.

Læs også...

Pige med cerebral parese kigger undrende på laks, der ligger på bordet

Kost, ernæring og CP

Der er mange gode grunde til at sætte fokus på kost i relation til CP. Under- og overernæring er mere udbredt end i resten af befolkningen.

Læs mere ›
Panum 20

Nyt om forskning

Få de seneste forskningsnyheder fra Elsass Fonden.

Læs mere ›