Undersøgelse af træthed

Alder: 15 år eller derover
Dato: Fra 10. august til 21. september 2020
Sted: Elsass Fonden eller Københavns Universitet (d. 19. august vil der være mulighed for at deltage i Aarhus).
Sidste tilmeldingsfrist: d. 14. september 2020.

Hjælp os med at blive klogere på træthed blandt unge og voksne med CP.

Formålet med projektet er at udpege spørgeskemaer, som kan bruges til at undersøge træthed hos unge og voksne med CP.

Træthed kan skyldes mange ting og kan opleves på mange forskellige måder. Derfor kan de samme råd ikke bruges til alle.

Vi har udviklet en række spørgeskemaer, som gerne skulle være brugbare til at afdække, hvordan træthed opleves hos den enkelte. På den måde kan sundhedspersoner bedre vejlede, så trætheden kan fylde mindre i hverdagen.

I projektet vil vi gerne afprøve tre forskellige spørgeskemaer blandt 30 unge og voksne med CP for at se, hvilket redskab der er bedst egnet til at undersøge træthed hos unge og voksne med CP i Danmark.

Der er ikke nogle kendte gener ved at udfylde spørgeskemaerne, udover at du kan opleve at blive træt. Der er mulighed for at holde pause undervejs. Du bliver også tilbudt en opfølgende samtale med en fagperson fra Elsass Fonden vedrørende din oplevelse og håndtering af træthed.

Målgruppen

For at deltage skal du have cerebral parese og være 15 år eller derover. Hvis du er under 18 år, skal dine forældre eller værge give samtykke til deltagelse.

Alle fra hele landet kan deltage. Der udbetales ikke vederlag for deltagelse i projektet, men godtgørelse for transport vil være muligt.

Forudsætninger

Ved behov må du gerne få hjælp af forsøgslederen (eller din personlige hjælper) til udfyldelse og/eller oplæsning af spørgeskemaerne.

Program

Udfyldelse af spørgeskemaerne foregår enten hos Elsass Fonden, Holmegårdsvej 28 i Charlottenlund eller på Københavns Universitet, Øster Farimagsgade 2A, 1353 København K.

Den 19. august vil der være mulighed for at deltage i Aarhus.

Du vil først blive stillet en række spørgsmål omkring dine baggrundsoplysninger, og du vil derefter blive bedt om at udfylde de tre spørgeskemaer, som består af en række spørgsmål om træthed.

Andet

Projektet forventes afsluttet i oktober 2020, hvor resultaterne præsenteres på en konference. Herefter udgiver vi resultaterne i et internationalt videnskabeligt tidsskrift.

Ingen personlige oplysninger indgår i det udgivne materiale, og alle personfølsomme oplysninger bliver destrueret ved projektets afslutning.

Tilmeld dig via tilmeldingsknappen, hvis du er interesseret i at høre mere eller tilmelde dig. Vi kontakter dig for at aftale nærmere. På grund af sommerferie kan der være op til en uges ventetid på svar.

Læs også...

Træthed Under Dynen

Træthed hos voksne

Projektet har til formål at undersøge baggrunden for udvikling af træthed hos voksne med CP og identificere mulige interventioner, der kan afhjælpe trætheden.

Læs mere ›