Undersøgelse af ny mekanisme som årsag til udvikling af spasticitet

Alder: 18 - 80 år 
Dato: 8. maj – 1. december 2023 
Sted: Københavns Universitet, Blegdamsvej 3B, 2200 København N. 
Tilmeldingsfrist: Løbende tilmelding

Voksne med og uden cerebral parese søges til forskningsprojekt, hvor effekten af lægemidlet Nimodipine på refleksmekanismer og muskeloveraktivitet undersøges.

Københavns Universitet er i samarbejde med Elsass Fonden i gang med et projekt, der har til formål at undersøge effekten af Nimodipine på refleksmekanismer og spasticitet.  

Nimodipine er et allerede godkendt og anvendt blodtrykssænkende lægemiddel.  

Mere specifikt ønsker dette projekt at se nærmere på, om Nimodipine akut påvirker forskellige muskelreflekser og eventuelt spasticitet og muskelspasmer. 

Som kontrolsituation anvendes lægemidlet Baklofen, da vi fra tidligere forsøg kender effekten heraf på refleksmekanismer og spasticitet. 

Projektet er et led i en mangeårig forskningsmæssig indsats rettet mod at forstå årsagen til forskellige former for muskeloveraktivitet med henblik på at udvikle behandling heraf. 

Målgruppen

  • Du skal være mellem 18 og 80 år 
  • Vi søger personer med cerebral parese med spasticitet eller muskelspasmer/muskeloveraktivitet i underbensmuskulaturen
  • Herudover søger vi personer uden cerebral parese som kontrolgruppe.

Forudsætninger

Da vi anvender lægemidlet Nimodipine, som almindeligvis benyttes til at sænke blodtrykket, kan du ikke deltage, hvis du i forvejen har lavt blodtryk. 

Ligeledes kan du desværre heller ikke deltage, hvis du til daglig indtager antikolinerge lægemidler (som eksempelvis antidepressiva, antipsykotika, antihistaminer eller anti-parkinsonlægemidler) og ikke har mulighed for at udskyde medicinen i et par timer op til forsøget. 
 
Deltagelse afhænger af det specifikke lægemiddel samt dosis, hvorfor vi i alle tilfælde gennemgår medicinliste sammen med deltageren. 

Program

Selve undersøgelsen foregår på Københavns Universitet i perioden fra d. 1. maj til d. 1. december 2023 og forventes at vare 3-4 timer. 

Du vil blive bedt om at deltage i to forsøgsdage, hver af 3-4 timer og adskilt af minimum 24 timer. Den ene forsøgsdag vil du modtage Nimodipine (60mg tablet) og den anden forsøgsdag vil du modtage Baklofen (tablet 25 mg).  
 
Til undersøgelsen foretages følgende målinger: 

  • Neurologisk undersøgelse, hvor graden af motorisk påvirkning undersøges. 
  • Undersøgelse af spasticitet, som foretages ved at aktivere nerven og måle muskelrespons herpå. 
  • Undersøgelse af strækrefleksen, hvor vi mekanisk ved hjælp af ankelvip strækker din lægmuskel og måler muskelrefleksresponset (udtryk for spasticitet) herpå. 
  • Undersøgelse af kutane (følesans) reflekser, hvor vi med let elektrisk strøm aktiverer dine følereceptorer i huden ved anklen, og måler et eventuelt muskelrespons herpå. 

Der er opgivet få, alvorlige bivirkninger ved tablet Nimodipine (60mg) og hyppigst rapporterede bivirkning er et let blodtryksfald. 

Som kontrol til Nimodipine, anvender vi tablet Baklofen (25mg), der kan give sløvhed og kvalme i timerne efter indtag, hvorfor vi fraråder, at man kører bil umiddelbart efter forsøget. 

Let kortvarigt ubehag (1-2 sekunder) kan være forbundet med nervestimulation. 

Andet

Transportudgifter til og fra Københavns Universitet vil blive refunderet inden for Sjælland.

Læs også...

Panum 5 (1)

Forskning og udvikling

Elsass Fondens forskning er forankret i diagnosen cerebral parese. Den danner fundament for alle vores indsatser. Og vi har mange forskellige projekter i gang.

Læs mere ›

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Lær nyt. Bliv klogere på CP – og få indblik i det spændende arbejde, der foregår i Elsass Fonden og i de mange projekter, vi støtter.

TILMELD ›