Kondicykel

Træning og træthed

Alder: 15–40 år
Tidspunkt: Start fra uge 16 (tidspunkt aftales individuelt)
Sted: Elsass Fonden eller Herning

Vil du hjælpe os med at finde ud af, om konditionstræning kan reducere oplevelsen af træthed?

Mange unge og voksne med CP oplever øget træthed, men der er fortsat meget få tilbud med fokus på at reducere denne oplevelse. Med dette pilotprojekt, som er et samarbejde mellem Elsass Fonden og Københavns Universitet, vil vi afprøve, om konditionstræning på kondicykel kan være med til at reducere oplevelsen af træthed.

Målgruppen

Unge og voksne med cerebral parese i alderen 15–40 år, der:

- Oplever øget træthed
- Kan udføre træning på en kondicykel
- Kan komme til Elsass Fonden i Charlottenlund eller Herning tre gange om ugen i en periode på seks uger (primært i dagtimerne).

Program

Forløbene starter med prætest og afsluttes med en sluttest i Elsass Fonden i Charlottenlund. Deltager du fra Jylland, kan du få dækket transportudgifter til Charlottenlund de to pågældende dage.

Selve træningsforløbet vil starte op i hhv. Herning og Charlottenlund i ugen efter, at prætesten er udført.

Prætesten vil indeholde screening af læge samt test af fysioterapeut inkl. en konditionstest, der er udført på kondicykel. Forud for denne test vil du blive ringet op af fysioterapeut Michelle Barner Bærentzen med henblik på nærmere afklaring.

Andet

Har du lyst til at høre mere kan du kontakte Michelle Barner Bærentzen på tlf. 60227913 eller mb@elsassfonden.dk.

Læs også...

Læge Behandling

Coronavirus og aktiviteter

Elsass Fonden følger nøje med i udviklingen omkring coronavirus (COVID-19) og følger anbefalinger og retningslinjer fra myndighederne.

Læs mere ›
Hjernens foranderlighed

Neuroplasticitet – hjernens foranderlighed

Nyere forskning dokumenterer, at vores hjerner kan ændre sig fysisk – og dermed ændre funktion – uanset hvor gamle vi er, og om vi har en hjerneskade eller ej.

Læs mere ›