DSC06188

Temadag om udvikling og deltagelse hos børn med GMFCS IV-V

Dato: 6. juni 2024 kl. 9-15.30  
Sted: Elsass Fonden, Holmegårdsvej 28, 2920 Charlottenlund 
Tilmeldingsfrist: 8. maj 2024

Der er stor kompleksitet i arbejdet med børn med cerebral parese GMFCS niveau IV-V. Derfor ønsker vi at sætte fokus på, hvordan vi hjælper netop denne målgruppe bedst muligt.  

Symptombilledet er ofte komplekst hos denne gruppe af børn. På dagen vil du derfor få viden om og inspiration til, hvordan du som fagperson kan understøtte barnets muligheder for udvikling og deltagelse i hverdagen.

Her vil vi bl.a. dykke ned i emner som aktiv deltagelse, velfærdsteknologi og fysisk aktivitet. Der vil være god tid til at arbejde med egen case, så det bliver så overførbart som muligt til din egen praksis. 

Målgruppen

Fysio- og ergoterapeuter der arbejder med målgruppen, eller har stor interesse for den. Evt. pædagoger, tale-hørekonsulenter og hjælpere der arbejder med målgruppen 

Andet

Ved mange deltagere kan tilmeldingen blive lukket før tid.

Pris - deltager

250,- Kr.