Fagpersoner På Workshop

Temadag med fokus på meningsfuld deltagelse i hverdagen

Dato: Torsdag den 28. september 2023 kl. 9-15.30
Sted: Elsass Fonden, Holmegårdsvej 28, 2920 Charlottenlund
Tilmeldingsfrist: Torsdag den 7. september 2023

Kom på temadag med fokus på faktorer, der kan fremme deltagelse i hverdagen - både for den enkelte med cerebral parese og familien.

Vi sætter fokus på handicapforståelse, forældreskab og balancegang i forældrerollen, når man som forældre gerne vil følge de fagprofessionelles vejledning om indsatser.

Emnernes omdrejningspunkt er deltagelse og relationer. En af verdens fremmeste forskere på de områder, professor Peter Rosenbaum, kommer og holder oplæg.

Dagen er bygget op af indlæg, refleksioner og gruppearbejde.

Målgruppen

Fagfolk, der arbejder med børn, unge og voksne med cerebral parese samt forældre til børn med CP.

Program

Der vil være følgende oplæg på temadagen:

Parenting children with cerebral palsy: why do we need a lecture on this? v. Peter Rosenbaum, Professor of Paediatrics, McMaster University and co-founder of CanChild Centre for Childhood Disability Research

Have we perhaps paid less attention to the needs of parents – to understand their child's developmental needs, and how they can be 'parents' as well as following 'treatment' recommendations?

Oplægget er på engelsk

Et forældreperspektiv på de betydningsfulde øjeblikke i familiens liv v. Astrid Ag, forælder til barn med CP

Når man får et barn med CP, risikerer man at føle, at man drukner i et hav af sorg, ensomhed, bekymringer og ikke mindst dårlig samvittighed over ikke at følge alle anbefalingerne fra diverse fagpersoner. Astrid giver et indblik i en måde at håndtere det på.

"Jeg var en alien, der ledte efter mit rumskib" v. Olivia Dahl, ph.d.-studerende, Sociologisk Institut, Københavns Universitet

Et sociologisk oplæg om at ressourceøge individer med funktionsvariationer og handicaps drift mod identitetsskabelse og handlekraft.

Hvad er deltagelse, og hvordan skaber vi bedre muligheder for deltagelse? v. Karla Borup Jonsen, konsulent, Videncenter om handicap

Definition på deltagelsesbegrebet samt to grundmodeller, der kan bidrage til at fremme deltagelsen.
 
Præsentation af F-words og den danske oversættelse v. Pernille Kaster, cand.scient. i fysioterapi, Elsass Fonden

I rehabilitering benyttes WHO’s ICF-model (International Classification of Functioning, Disability and Health) ofte som forståelsesramme. F-words bygger på ICF-modellen og skal hjælpe med at stille skarpt på den enkeltes problemstillinger og ressourcer.
 
Et detaljeret program vil blive sendt ud forud for dagen.

Pris - deltager

250,- Kr.

Læs også...

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Lær nyt. Bliv klogere på CP – og få indblik i det spændende arbejde, der foregår i Elsass Fonden og i de mange projekter, vi støtter.

TILMELD ›