Psykologi Styrke

Temadag for forældre til børn med CP

Dato: Torsdag den 24. juni kl. 9-15
Sted: Holmegårdsvej 28, 2920 Charlottenlund
Tilmeldingsfrist: Den 14. juni

Et kursus om, hvordan du som forælder kan være med til at skabe muligheder for dit barn med cerebral parese (i alle aldre).

De relationer, vi indgår i, er afgørende for de muligheder og begrænsninger, vi får i livet. Dette er et kursus, hvor vi sætter fokus på, hvordan de relationer, vi indgår i, er med til at definere os, som dem vi er.

Hvilke forventninger og fordomme kan man blive mødt med som menneske med CP og som forældre til et barn med CP? Hvordan kan disse forventninger være med til forme ens egen virkelighed og muligheder. Og hvordan kan du være med til at skabe muligheder for dit barn?

Målgruppen

Forældre til børn med cerebral parese. Om du er forælder til et barn, et ungt eller voksent menneske er underordnet for dit udbytte af dagen.

Program

Dagen vil både indeholde et fagligt og et personligt oplæg samt fælles refleksioner og paneldebat med mennesker, som lever med CP. Dagens to oplæg er beskrevet nedenfor:

De manges mening om den ”rigtige” måde at være forældre på v/ Sofie Ejlersen, psykolog og familieterapeut

Når en familie rammes af CP, påvirkes de relationelle dynamikker i og udenfor familien. Der en masse ekstra hensyn og fagfolk i ens liv, som uundgåeligt ”deltager” i ens indre diskussioner og dermed valg for barnet og familien. Kom og vær med, når vi sammen udforsker og dekonstruerer de mange meninger om den rigtige måde at være forælder på.

Det relationelle handicap i livet med CP v/ Olivia Dahl Nielsen

Oplægsholderen trækker på egne erfaringer, sociologisk teori og et udsnit af kvalitative interviews med unge voksne med CP. Oplægget handler om, hvordan forskellige relationer kan skabe både begrænsninger og potentialer for mennesker, der lever med CP og lægger op til diskussion og refleksion om, hvordan vi fremtidigt forstår og tilgår personer med CP.

Andet

Prisen for temadagen er 150 kr. inklusiv mad og drikke. Vi forbeholder os retten til at aflyse temadagen, hvis der ikke er nok tilmeldte.

Hvis det ikke bliver muligt at afvikle dagen fysisk grundet eventuelle restriktioner i forbindelse med COVID-19, bliver dagen afholdt online i stedet.

Pris - deltager

Kr. 150,-

Læs også...

Læge Behandling

Coronavirus og aktiviteter

Elsass Fonden følger nøje med i udviklingen omkring coronavirus (COVID-19) og følger anbefalinger og retningslinjer fra myndighederne.

Læs mere ›