Michelle Skaerm Red Web

Temadag for fagpersoner om skoleliv og cerebral parese

Alder: Fagpersoner, der arbejder med børn i skolealderen
Tid: Den 17. december 2021 kl. 9.00-15.00
Sted: Online
Tilmeldingsfrist: Den 10. december 2021

Hvordan støtter man som fagperson bedst muligt op om skolelivet for børn med cerebral parese?

En temadag om skoleliv og cerebral parese. Formålet med temadagen er, at deltagerne opnår en større viden om vigtige temaer i forbindelse med skolelivet, når man har CP. Så man som fagperson bliver endnu bedre rustet til at støtte familien og barnet i at sikre den bedst mulige oplevelse med skolelivet.

Temadagen vil rumme oplæg inden for både det biologiske, psykologiske og sociale perspektiv.

Målgruppen

Lærere, støttelærere, støttepædagoger, pædagoger, psykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter eller lignende, der arbejder med børn med CP i skolealderen.

Program

Dagen vil rumme fire grundlæggende oplæg om nedenstående temaer (med forbehold for mindre ændringer):

• Fysisk aktivitet og skoleliv
• Perception, læring og adfærd
• Kognition og skoleliv
• Mødet med omverdens forforståelse – sociale og relationelle faktorer i skolelivet

Andet

Prisen for temadagen er 100 kr.

Pris - deltager

Kr. 100,-