PSAD

Spasticitetsvurdering med PSAD

Alder: 15+ år
Tidspunkt: Aftales individuelt
Sted: Elsass Fonden, Holmegårdsvej 28, 2920 Charlottenlund

Vil du kende årsagen til din muskelstivhed? Tilmeld dig og få en spasticitetsvurdering.

Er du i tvivl om årsagen til din muskelstivhed omkring anklen, og ønsker du en objektiv udredning af din muskelfunktion med faglig sparring?

PSAD-apparatet, der er udviklet af forskere fra Elsass Fonden og Københavns Universitet, kan være et vigtigt led i en styrket behandling af mennesker med cerebral parese. Det sker gennem levering af mere objektive målinger af bl.a. muskelaktivitet, end hidtil har været muligt.

Tilbuddet kan bruges som en supplerende undersøgelse for dig, som i forvejen er i behandling ved en relevant fagperson.

Obs. Målingen kan ikke sige noget om, hvorvidt man har CP eller ej.

Målgruppen

Tilbuddet henvender sig til unge og voksne med cerebral parese, der er i behandling hos en fagperson, der har brug for en supplerende spasticitetsundersøgelse for at kunne målrette behandlingen.

Den pågældende fagperson er meget velkommen til at deltage i undersøgelsen.

Forudsætninger

Dette tilbud er en undersøgelse af personer med CP, som er i tvivl om den indskrænkede bevægelighed i anklen skyldes spasticitet (forøgede reflekser) eller muskulære forandringer (kontrakturer).

Program

Undersøgelsen laves med PSAD (Portable Spasticity Assessment Device), som er et måleinstrument, der kan bidrage til at fastslå årsagen til muskelstivhed. Undersøgelsen kan suppleres med ultralydsundersøgelse af musklerne og eventuelt en klinisk neurologisk undersøgelse og funktionelle tests.

Den samlede varighed vil være 1-2 timer.

Det er vigtigt, at den fagperson, du er i behandling hos, er indforstået med, at du deltager i undersøgelsen, så spasticitetsundersøgelsen kan bidrage til den efterfølgende behandling.

Målinger og observationer vil blive opsummeret og udleveret på skrift. Den pågældende fagperson er også meget velkommen til at deltage i undersøgelsen.

Andet

Efter din tilmelding vil du blive ringet op af en fysioterapeut fra Elsass Fonden, og I finder sammen en tid som passer alle parter.

Vi gemmer anonymiserede data og observationer i overensstemmelse med gældende GDPR-regler. Data bliver anvendt til optimering af målemetoderne. Du giver automatisk samtykke til dette ved at tilmelde dig.

Har du spørgsmål er du velkommen til at henvende dig til Freyr Hlynsson på mail: fh@elsassfonden.dk eller telefon: 31 53 39 52.

Tilbuddet er gratis.

Hvis du tilmelder dit barn, er det barnets oplysninger, du skal notere på tilmeldingssiden.

Læs også...

PSAD-måleapparat

Lancering af ny målemetode

Ny objektiv metode kan måle årsagen til muskelstivhed hos mennesker med cerebral parese.

Læs mere ›

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Lær nyt. Bliv klogere på CP – og få indblik i det spændende arbejde, der foregår i Elsass Fonden og i de mange projekter, vi støtter.

TILMELD ›