Børn Der Løber Stock

Skolelivet og cerebral parese - temadag for forældre

Tidspunkt: Torsdag den 12. november 2020 fra kl. 9.00-15.00.
Sted: Elsass Fonden, Holmegårdsvej 28, Charlottenlund
Tilmeldingsfrist: 2. November

Hvordan støtter man som forældre bedst muligt sit barn med cerebral parese i skolelivet?

Overgangen til - samt livet i - skolen er for alle forældre en tid med mange ubekendte faktorer, spørgsmål og tanker. Som forældre til et barn med CP kan disse fylde særligt meget.

For at belyse nogle af de emner, der fylder, udbyder vi nu en temadag indeholdende vidensoplæg, erfaringsudveksling og refleksionstid.

Målgruppen

Forældre til et barn med CP, som står over for skolestart eller går i skole.

Program

Kl. 08.30-09.00 Ankomst (Kaffe/the)

Kl. 09.00-09.30 Velkomst

Kl. 09.30-10.30 Når et fysisk handicap bliver et socialt problem v/Olivia Dahl stud.cand.scient.soc og har levet erfaring med CP

Et personligt og fagligt oplæg om at vokse op med CP. Oplægsholderen trækker på egne erfaringer, sociologisk teori og et udsnit af kvalitative interviews med unge voksne med CP. Oplægget handler om, hvordan sociale og samfundsmæssige vilkår skaber særlige betingelser og begrænsninger, men også potentialer for mennesker der lever med CP. Oplægget giver anledning til refleksion om, hvordan vi generelt, men også mere specifikt i relation til skolelivet, interagerer med, taler om og inddrager børn med CP.

Kl. 10.30-10.45 Pause (Kaffe og the)

Kl. 10.45-11.45 Udtrætning v/Michelle Barner Bærentzen, fysioterapeut og MSc Træthed og CP: Hvad ved vi?

Igennem oplægget vil nyeste viden om træthed blandt børn med CP blive præsenteret. Hvad er træthed, og hvordan opleves det blandt børn med CP? Er det et fænomen, som opleves særligt hyppigt hos denne målgruppe? Hvordan kan man vurdere det, og hvordan står det til ift. indsatser, der er målrettet træthed?

Kl. 11.45-12.30 Frokost

Kl. 12.30-13.30 Kognitive funktioner og indlæring v/Carsten Lose, psykolog og afdelingsleder ved Neurocenter for børn og unge

Et oplæg om, hvad de kognitive funktioner er, samt hvilken betydning de har for læring i en skolekontekst. Hvordan udreder man eventuelle kognitive vanskeligheder, og hvornår iværksættes en sådan udredning? Hvad kan man som forælder til et barn med CP gøre, når kognitive vanskeligheder giver udfordringer i skolen?

Kl. 13.30-14.30 Workshop – bevæg dig rundt mellem stationer hvor dagens temaer kan drøftes med fagfolk

Kl. 14.30-14.45 Afrunding

Kl. 14.45-15.30 Erfaringsudveksling: Tid afsat til kaffe og snak forældre i mellem for dem der har tid og lyst

Andet

Prisen for temadagen er 295 kr. inklusive forplejning.
Vi forbeholder os retten til at aflyse dagen, hvis der er færre end 10 deltagere tilmeldt

Pris - deltager

Kr. 295,-