Legegruppe Leg God Start WEB

Legegruppe og viden om den betydningsfulde leg

Alder: 1 ½ - 5 år
Tid: Tirsdage i perioden fra den 29. aug. - 7. nov. 2023
Sted: Elsass Fonden og online
Tilmeldingsfrist: 14. august 2023

Mød andre familier og få indblik i legens betydning for børn med CP.

Mange forældre til børn med CP oplever det som udfordrende at finde plads til den glædesfyldte leg i en presset hverdag. En hverdag hvor træning og hverdagens gøremål fylder meget.

Man kan stå med en oplevelse af ikke at passe ind i traditionelle mødre- og legegrupper, og det kan være svært for venner og familie at forstå, hvad man kæmper med.

Tilbuddet her muliggør netværksdannelse og erfaringsudveksling med andre i samme situation.

Der vil være tilpasset legeinspiration og leg, hvor vi sammen er nysgerrige på, hvilke jeres barn er optaget og motiveret af. Desuden vil der være oplæg med temaerne: legens betydning, forældre-barn samspil og omgivelsernes indflydelse.

Viden fra oplæggene inddrages i de efterfølgende legeaktiviteter.

Tilbuddet varetages af en ergoterapeut og en psykolog.

Målgruppen

Forældre til børn med cerebral parese i alderen 1½-5 år. Der er ingen krav til barnets funktionsniveau, da legen bliver tilpasset det enkelte barn.

Program


Tirsdag d. 29.8 kl. 15-16.30:
Vidensoplæg og netværk (online)

Tirsdag d. 12.9 15-16.30:
Legegruppe og netværk (fysisk fremmøde)

Tirsdag d. 03.10 kl. 15-16:00:
Vidensoplæg (online)

Tirsdag d. 17.10 kl. 15-16.30:
Legegruppe og netværk (fysisk fremmøde)

Tirsdag d. 24.10 kl. 15-16:00:
Vidensoplæg (online)              

Tirsdag d. 7.11 15-16.30:
Legegruppe og netværk (fysisk fremmøde)

Andet

Aktiviteten oprettes ved minimum 4 tilmeldte familier. Der er plads til 8 familier.

For mere information kontakt:
Psykolog Anne Goul-Jensen på ag@elsassfonden.dk